Sökning: "kooperativt lärande"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kooperativt lärande.

  1. 1. Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt

    Detta är en avhandling från Umeå : Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen

    Författare :Gudrun Svedberg; Umeå universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; entrepreneurship; enterprise education; sociocultural perspective; communities of practice; collaborative; cooperative; comparative learning; praxisgemenskaper; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; komparativt lärande; entreprenörskap i skolan; företagsamher; sociokulturellt perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

    Sammanfattning : Entrepreneurship has been entered on a supranational political agenda, in the EU and the OECD, and been emphatically described as a fundamental skill and a concern for schools and education. The agenda is reflected to a varying extent at the national and regional political levels. LÄS MER