Sökning: "policy and practice"

Visar resultat 1 - 5 av 678 avhandlingar innehållade orden policy and practice.

 1. 1. Contract Archaeology and Sustainable Development : Between Policy and Practice

  Författare :Ulrika Söderström; Anders Högberg; Anna Källén; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contract Archaeology; Sustainable Development; Heritage; Heritage Management; Urban Planning; Policy; Sweden; Kalmar; Uppdragsarkeologi; Arkeologi; Hållbar utveckling; Hållbarhet; Kulturarv; Tillämpat kulturarv; Stadsplanering; Kalmar; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The aim of my PhD work is to study how heritage and archaeological knowledge can be applied in practice to meet the aims of Agenda 2030, in particular goal no.11 Sustainable cities and communities. This licentiate thesis serves to provide a foundation for this research. LÄS MER

 2. 2. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Mellan policy och praktik : En studie om nyanlända elevers pedagogiska och sociala inkludering i skolan

  Författare :Denis Tajic; Nihad Bunar; Anna Lund; Mirjam Hagström; Johannes Lunneblad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Newly arrived students; pedagogical inclusion; social inclusion; organizational models; safe start; the inclusion formula; the civil sphere; conviviality; institutional habitus; equal education; policy enactment; collectivizing strategies; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to investigate how schools’ formal and informal structures affect the pedagogical and social inclusion of newly arrived students, as well as how newly arrived students in grades 7-9 and school staff themselves understand and handle these structures. Formal structures refer to forms of pedagogical measures for newly arrived students. LÄS MER

 4. 4. Vocational English in policy and practice

  Författare :Katarina Lindahl; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational; English; policy enactment; upper secondary education; education policy; teachers’ influences; VOLL; Bernstein; framing; horizontal and vertical discourse; classification; Utbildning och lärande; Education and Learning; Vocational; English; policy enactment; upper secondary; education; education policy; teachers’ influences; VOLL; Bernstein; framing; horizontal and vertical discourse; classification;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine how, and in what ways, vocational English is a part of English language teaching in the Building and Construc­tion Programme in Sweden, and what the influences are for such pedagogy. The main research question is how policy documents relate to the views of teachers and their educational practice regarding vocational English. LÄS MER

 5. 5. Historia för yrkesprogrammen : Innehåll och betydelse i policy och praktik

  Författare :Kristina Ledman; Anna Larsson; Maria Rönnlund; Jan Löfström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History education; history of education; curriculum studies; curriculum reform; vocational education and training; upper secondary education; post-compulsory education; citizenship education; historiedidaktik; historia; läroplan; gymnasiereform; yrkesutbildning; sekundärutbildning; demokrati; medborgarfostran; gymnasieutbildning; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : This thesis offers critical perspectives on a history syllabus for vocational education and training (VET) tracks in Swedish upper secondary schools and adds to our knowledge and understanding of the educative function of history education for the individual and for society. The overall aim of this thesis is to critically investigate discourses that are voiced in different fields about the construction and reproduction of the history curriculum in VET tracks. LÄS MER