Sökning: "adult education"

Visar resultat 1 - 5 av 283 avhandlingar innehållade orden adult education.

 1. 1. Educational encounters with adult students in difficult learning situations

  Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Lisbeth Ohlsson; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; metakognition; kontextuell analys; difficult learning situations; Adult education; hidden potentials for learning; teacher-student interaction; dialogue and diagnosis; contextual analysis; metacognition; inclusive education; life-world; dialog och diagnos; dolda resurser för lärande; livsvärldsperspektiv; interaktion mellan lärare och studerande; inkluderande undervisning; svåra lärandesituationer; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen utgörs av en retrospektiv studie av författarens pedagogiska och psykologiska praktik i Grundläggande Kommunal Vuxenutbildning i södra Sverige. Den grundläggande vuxenutbildningen genomförde i sin uppsökande verksamhet ett projekt vid Samhall AB, ett statsägt företag som producerar varor och tjänster och som har regeringens uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för anställda med funktionshinder. LÄS MER

 2. 2. Matematiken i yrkesutbildningen möjligheter och begränsningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisbeth Lindberg; Luleå tekniska universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande; Yrkesutbildning; matematik; affordances and constraints;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om matematikens möjligheter och begränsningar i yrkesutbildningar. Vid analysen har flera olika teorier använts s.k. theory-guided bricolage. LÄS MER

 3. 3. Lärare tar gestalt : En hermeneutisk studie av texter om lärarblivande på distans

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Else-Maj E. Falk; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; teacher education; distance education; adult education; hermeneutics; didactics; practice journal; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Texts, including teachers' responses to students' practice journals, in which a group of trainee teachers and their lecturers reveal their experiences of a distance education programme for primary school teacher training are interpreted in this thesis from within a hermeneutical tradition. Attention is focused first on how students through their texts conceptualise themselves as becoming teachers and also on how their teachers' responses to the students' texts contribute to this process. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor - vakna, våga!: en studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech

  Detta är en avhandling från Berit Lindberg, Gamla v 15, SE-240 14 Veberöd

  Författare :Berit Lindberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad The Women’s Civic College at Fo gelstad ; the history of education; adult education; the history of women gender history; hermeneuti; Pedagogy and didactics; Pedagogik; fe-male civic education; Honorine Hermelin Grønbech; Tidevarvet The Epoch ; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor - vakna, våga! En studie kring pedagogen och samhällsvisionären Honorine Hermelin Grønbech Avhandlingen är en pedagogikhistorisk kvinnobiografi. Min empiri bygger främst på ett biografiskt material bestående av litteratur av och om Honorine Hermelin Grønbech, samt brev från och till henne, radio- och TV-program jämte material kring skolan, protokoll, föreläsningsanteckningar samt samtal med tidsvittnen. LÄS MER

 5. 5. From Medication to Education - People with autism in adult psychiatry

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Eve Mandre; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; education; neuropsychiatric diagnoses; adult education; learning process; Asperger Syndrome; autism spectrum disorders; Autism; Forensic Psychiatric Care Act LRV ; Compulsory Psychiatric Care Act LPT ; Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments LSS ; design; forensic psychiatry; rehabilitation engineering; psychiatric treatment; psychiatry; social learning; special education; developmental psychology;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the field of applied psychiatry and focuses on the problems that are associated with the care and treatment of adult patients with autism spectrum disorders. The conditions that are described are valid for Swedish psychiatry and cannot be directly generalized to conditions outside of the country... LÄS MER