Sökning: "adult education"

Visar resultat 1 - 5 av 322 avhandlingar innehållade orden adult education.

 1. 1. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Iscensättande av identiteter i vuxenstudier

  Författare :Liselott Assarsson; Katarina Sipos Zackrisson; Larsson Staffan; Madeleine Abrandt-Dahlgren; Sverker Lindblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; governmentality; interpretative repertoire; ethnography; student biography; livslångt lärande; vuxenutbildning; Sverige; Education; Pedagogik; pedagogik;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is how identities are construed in adult education. According to the theoretical framework inspiring the study, identities are viewed as discursive constructions that are negotiated in social arenas. Hence, identities are considered versatile, plural and contradictory. LÄS MER

 3. 3. Constructing the adult learner : a governmentality analysis

  Författare :Andreas Fejes; Staffan Larsson; Ulf Olsson; David Hamilton; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 4. 4. Adult Education at Auction : On Tendering-Based Procurement and Valuation in Swedish Municipal Adult Education

  Författare :Diana Holmqvist; Andreas Fejes; Erik Nylander; Gun-Britt Wärvik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Privatisation; Public education; Pragmatic sociology; MAE; Educators; Management tools; Conventions of worth; Privatisering; Offentlig utbildning; Pragmatisk sociologi; Komvux; Lärare; Offentlig upphandling; Värdekonstruktioner;

  Sammanfattning : Our understanding of adult education’s purpose and value is linked to how we think ‘good’ education should be organised and provided. This thesis explores the interplay between organisation and values by looking at how conceptualisations and valuations of adult education are affected when private providers become involved in public education. LÄS MER

 5. 5. Folkbildningsforskning som fält : från framväxt till konsolidering

  Författare :Anna Lundin; Gunnar Sundgren; Annika Ullman; Karin Anna Petersen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; liberal adult education research; the distinctive character of liberal adult education; Pierre Bourdieu; doxa; consecration; capital; field; academia; scientification; emergence; consolidation; sociology of science; sociology of education; folkbildningsforskning; folkbildningens särart; Pierre Bourdieu; doxa; konsekration; kapital; fält; akademi; akademisering; framväxt; konsolidering; vetenskapssociologi; utbildningssociologi.; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is treating how Swedish liberal adult education research (folkbildningsforskning) has emerged and consolidated. The concepts of doxa, consecration, capital and field of Pierre Bourdieu are used to reconstruct liberal adult education research as a social field. LÄS MER