Sökning: "adult education"

Visar resultat 1 - 5 av 308 avhandlingar innehållade orden adult education.

 1. 1. Lärare tar gestalt : En hermeneutisk studie av texter om lärarblivande på distans

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Else-Maj E. Falk; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; teacher education; distance education; adult education; hermeneutics; didactics; practice journal; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Texts, including teachers' responses to students' practice journals, in which a group of trainee teachers and their lecturers reveal their experiences of a distance education programme for primary school teacher training are interpreted in this thesis from within a hermeneutical tradition. Attention is focused first on how students through their texts conceptualise themselves as becoming teachers and also on how their teachers' responses to the students' texts contribute to this process. LÄS MER

 2. 2. From Medication to Education - People with autism in adult psychiatry

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Eve Mandre; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; education; neuropsychiatric diagnoses; adult education; learning process; Asperger Syndrome; autism spectrum disorders; Autism; Forensic Psychiatric Care Act LRV ; Compulsory Psychiatric Care Act LPT ; Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments LSS ; design; forensic psychiatry; rehabilitation engineering; psychiatric treatment; psychiatry; social learning; special education; developmental psychology;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the field of applied psychiatry and focuses on the problems that are associated with the care and treatment of adult patients with autism spectrum disorders. The conditions that are described are valid for Swedish psychiatry and cannot be directly generalized to conditions outside of the country... LÄS MER

 3. 3. Constructing the adult learner a governmentality analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Andreas Fejes; Staffan Larsson; Ulf Olsson; David Hamilton; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lifelong learning; adult education; adult learner; governmentality; genealogy; policy analysis; livslångt lärande; vuxenutbildning; den vuxna studerande; styrningsrationalitet; governmentality; genealogi; policy analys; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. LÄS MER

 4. 4. Matematiken i yrkesutbildningen : möjligheter och begränsningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå Tekniska universitet

  Författare :Lisbeth Lindberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Yrkesutbildning; matematik; affordances and constraints;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om matematikens möjligheter och begränsningar i yrkesutbildningar. Vid analysen har flera olika teorier använts s.k. theory-guided bricolage. LÄS MER

 5. 5. Learner support for distance learners A study of six cases of ICT-based distance education institutions in China

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Shuting Gao; Vinayagum Chinapah; Shangwu Zhao; Chang Zhu; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learner support; student support; support services; peer support; learner center; collaborative learning; interaction; motivation; critical thinking; creative thinking; deep learning; higher order learning; group learning; small group work; Community of Inquiry CoI ; ICT-based distance learning; Radio and TV University; distance education; Web-based learning; e-Learning; adult education; higher education; International and Comparative Education; internationell och jämförande pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on learner support in Chinese distance education. It draws a picture of Chinese modern distance education, covering the major issues in the field of learner support, and small group work as peer support. LÄS MER