Sökning: "nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 627 avhandlingar innehållade ordet nätverk.

 1. 1. Mellan det lokala och det globala : klimat, kommuner, nätverk

  Författare :Eva Gustavsson; Mats Lundmark; Ingemar Elander; Gunilla Andrae; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change mitigation; local government; networks; network governance; multilevel governance; scale; re-scaling; ecological modernisation; sustainable development; klimatförändring; lokal nivå; nätverk; nätverksstyrning; flernivåstyrning; skala; skalförskjutning; ekologisk modernisering; hållbar utveckling; Human geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Between the local and the global: climate, local governments, networks The notion of an ongoing global warming is shared by a large number of researchers and decision-makers around the world. Through the act of signing the UN Framework Convention on Climate Change a majority of the world's naitons have accepted the idea of human induced climate change, and to develop national climate change mitigation programmes. LÄS MER

 2. 2. Lärande nätverk : En social oas i utvecklingsprocessen

  Författare :Mats Holmquist; Göran Olsson; Lennart Svensson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Industrial Work Environment;

  Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER

 3. 3. Ansvarighet och redovisning i nätverk : En longitudinell studie om synliggörande och osynliggörande i offentlig verksamhet

  Författare :Cecilia Lindholm; Ingemund Hägg; Eva Wallerstedt; Virpi Havila; Johnny Lind; Rolf Solli; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Ansvarighet i nätverk; Ansvarighet och redovisning; Relationer och nätverk; Synliggörande och osynliggörande; Offentlig verksamhet; Missbrukarvården inom socialtjänsten; Processer i nätverk; Ansvarighet som process; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Making fundamental changes in the accounting systems of public-sector organisations and introducing management accounting models in those organisations constitutes not only a change in accounting techniques, but more importantly, causes major changes in the processes within which accountability is constructed through interaction between actors. When the use of management accounting methods in the public sector occurs, fundamental ideas about public sector activities change. LÄS MER

 4. 4. Mellan Dyader och Nätverk : En empirisk studie av kopplade relationer i industriella nätverk

  Författare :Desirée Blankenburg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Koordination och informationssystem i företag och nätverk

  Författare :Ulf Melin; Göran Goldkuhl; Anders G. Nilsson; Björn Axelsson; Jan Ljungberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; koordination; informationssystem; affärssystem; nätverk; affärsrelation; organisering; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : Organisatorisk koordination, informationssystem och IT-system är nyckelord i denna avhandling. Att koordinera är en grundläggande del av verksamhet eftersom denna handling syftar till att öka sannolikheten för att nå mål. Att förstå koordination har engagerat forskare från olika ämnesområden under en längre tid. LÄS MER