Sökning: "nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 448 avhandlingar innehållade ordet nätverk.

 1. 1. Mellan det lokala och det globala klimat, kommuner, nätverk

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Eva Gustavsson; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; climate change mitigation; local government; networks; network governance; multilevel governance; scale; re-scaling; ecological modernisation; sustainable development; klimatförändring; lokal nivå; nätverk; nätverksstyrning; flernivåstyrning; skala; skalförskjutning; ekologisk modernisering; hållbar utveckling; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : Between the local and the global: climate, local governments, networksThe notion of an ongoing global warming is shared by a large number of researchers and decision-makers around the world. Through the act of signing the UN Framework Convention on Climate Change a majority of the world's naitons have accepted the idea of human induced climate change, and to develop national climate change mitigation programmes. LÄS MER

 2. 2. Lärande nätverk en social oas i utvecklingsprocessen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Mats Holmquist; Högskolan i Halmstad.; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; reflektion; kreativ; absorbering; förändring; strategi; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Intresset för nätverk mellan organisationer växer i arbetslivet. Fler och fler chefer, ledare och ansvariga går med i nätverk för att få stöd i sitt utvecklingsarbete. LÄS MER

 3. 3. Ansvarighet och redovisning i nätverk : En longitudinell studie om synliggörande och osynliggörande i offentlig verksamhet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Lindholm; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Ansvarighet i nätverk; Ansvarighet och redovisning; Relationer och nätverk; Synliggörande och osynliggörande; Offentlig verksamhet; Missbrukarvården inom socialtjänsten; Processer i nätverk; Ansvarighet som process; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Making fundamental changes in the accounting systems of public-sector organisations and introducing management accounting models in those organisations constitutes not only a change in accounting techniques, but more importantly, causes major changes in the processes within which accountability is constructed through interaction between actors. When the use of management accounting methods in the public sector occurs, fundamental ideas about public sector activities change. LÄS MER

 4. 4. Mellan Dyader och Nätverk : En empirisk studie av kopplade relationer i industriella nätverk

  Detta är en avhandling från Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet

  Författare :Desirée Blankenburg; Uppsala universitet.; [1992]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Koordination och informationssystem i företag och nätverk

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulf Melin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; koordination; informationssystem; affärssystem; nätverk; affärsrelation; organisering; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik;

  Sammanfattning : Organisatorisk koordination, informationssystem och IT-system är nyckelord i denna avhandling. Att koordinera är en grundläggande del av verksamhet eftersom denna handling syftar till att öka sannolikheten för att nå mål. Att förstå koordination har engagerat forskare från olika ämnesområden under en längre tid. LÄS MER