Sökning: "Linnéuniversitetet"

Visar resultat 1 - 5 av 644 avhandlingar innehållade ordet Linnéuniversitetet.

 1. 1. Variationer i demokrati : En kvantitativ studie som utvärderar tänkbara förklaringar

  Författare :Gustav Lidén; Carsten Anckar; Daniel Silander; Susanne Wallman-Lundåsen; Åbo Akademi; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Finance and Supply Chain Management : Coordination of a Dyadic Supply Chain through Application of Option Contracts

  Författare :Katarina Eriksson; Christopher von Koch; Ola Nilsson; Håkan Locking; Verena Hagspiel; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Quantitative case study; Option contracts; Modelling; Supply chain flexibility; Bilateral coordination; Finance and Supply Chain Management;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to study the relationship between dyadic supply chain flexibility and dyadic supply chain profitability.In today’s global environment, competition is no longer limited to companies but has evolved to supply chains. LÄS MER

 3. 3. Vårdande och icke-vårdande tröst : Caring and non-caring consolation

  Författare :Åsa Roxberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Vårdvetenskap; vårdteologi; tröst; lidande; vård; offer; hälsa; vårdgemenskap; tro;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is, from a caring science perspective including a caring theology perspective, to illustrate the meaning of the phenomenon consolation and how consolation relates to suffering and care. Two studies were completed where staff and elderly care receivers were interviewed and a third study focused on an analysis of consolation as it is presented in the Book of Job in the Old Testament. LÄS MER

 4. 4. When mathematics teachers focus discussions on slope : Swedish upper secondary teachers in a professional development initiative

  Författare :Anna Bengtsson; Constanta Olteanu; Kirsti Hemmi; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher professional development; upper secondary mathematics teachers; collegiality; slope; rate of change; teaching culture; community of practice; learning study; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : The shift towards collegiality is a new setting for many teachers. Most teachers work alone, in isolation from their colleagues and collegial collaboration requires organisational structures. LÄS MER

 5. 5. "Tekniken utan en lärare är ingenting" : En studie om användande av teknik i geometriundervisning

  Författare :Peter Markkanen; Constanta Olteanu; Per Nilsson; Per-Eskil Persson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Etnografi; Geometri; Interaktiv skrivtavla; Matematik; Teknik; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur digital teknik kan bidra till att utveckla matematikundervisning. I studien riktades intresset mot undervisning i tredimensionell geometri som skedde med stöd av interaktiva skrivtavlor. LÄS MER