Sökning: "Nihad Bunar"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Nihad Bunar.

 1. 1. Skolan mitt i förorten : - fyra studier om skola, segregation, integration och multikulturalism

  Författare :Nihad Bunar; Gunnar Olofsson; Sven E O Hjort; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School; integration; segregation; multiculturalism; immigrants; vulnerable neighborhoods; territorial hexis; citizenship; configuration; figuration; representation; stigmatization.; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is first to bring into focus and analyze how relations between schools and the local community are affected when negative economic developments in combination with stigmatizing public representations or portrayals segregate the area. The second aim is to lift up and analyze what role schools are expected to, and actually do, play when an area with a large proportion of immigrants and socially marginalized residents is to be integrated via a set of political-ideological proclamations and concrete efforts. LÄS MER

 2. 2. Att navigera på en skolmarknad : en studie av valfrihetens geografi i tre skolor

  Författare :Anna Ambrose; Nihad Bunar; Katarina Gustafson; Daniel Sundberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; geography of school choice; place and space; school choice strategies; marketisation; rumours; school habitus; hot and cold knowledge.; skolvalfrihetens geografi; plats och rum; strategier för skolval; marknadisering; skol habitus; rykten; skolmarknad; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar hur skolvalfriheten som policy, det vill säga uppfattad möjlighet och hot tar sig i uttryck i vardaglig praktik. Aspekter av diskurser, praktiker analyseras i avhandlingen utifrån olika aktörers handlingshorisonter. LÄS MER

 3. 3. Den subtila ojämlikheten : Om grundskolors materiella förutsättningar och elevers utbildningsmöjligheter

  Författare :Pär Isling Poromaa; Kerstin Holmlund; Agneta Hult; Nihad Bunar; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional habitus; materiality; pedagogy; compulsory school; social class; institutionell habitus; materialitet; pedagogik; grundskola; social klass; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine compulsory schools' material conditions in relation to students' learning opportunities and schools staffs’ opportunities to educate. The thesis consists of four published peer-reviewed articles. LÄS MER

 4. 4. De mångkulturella innerstadsskolorna : Om skolval, segregation och utbildningsstrategier i Stockholm

  Författare :Jenny Kallstenius; Nihad Bunar; Ryszard Szulkin; Donald Broady; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; freedom of choice; segregation; Bourdieu; ethnography; Utbildning; skolvalfrihet; segregation; Bourdieu; etnografi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : An educational reform was carried out in Sweden in the early 1990s. This reform involved implementing a far reaching policy of freedom of choice. LÄS MER

 5. 5. Somali-Swedish Girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces

  Författare :Gunnel Mohme; Nihad Bunar; Kerstin von Brömssen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Somali diaspora; Somali-Swedish girls; Childhood sociology; School choice strategies; Muslim-profiled schools; Transnational social spaces; Transnational communities; Social constructionism; Duality of structure; Family Change Theory; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores diaspora experiences among Somali-Swedish parents and their daughters where the girls are enrolled in a Muslim-profiled school. The thesis uses migration theory with a transnational perspective, with findings that depart from the traditional view of migrants’ rootedness in a single country. LÄS MER