Sökning: "collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 1241 avhandlingar innehållade ordet collaboration.

 1. 1. Evidence, Expertise and 'Other' Knowledge : : Governing Welfare Collaboration

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Josef Chaib; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collaboration; practices; government; knowledge; knowledge regimes; samverkan; praktiker; kunskap; styrning; kunskapsregim; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; collaboration;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen studeras styrning av välfärdssamverkan, med focus på betydelsen av kunskap i styrning. I offentlig verksamhet – och i välfärd i synnerhet – är samverkan mellan myndigheter, kommunala förvaltningar och välfärdsprofessionella ett återkommande sätt att hantera olika problem som de traditionella offentliga institutionerna anses oförmögna att lösa. LÄS MER

 2. 2. Collaboration Routines A Study of Interdisciplinary Healthcare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Business School, Stockholm University

  Författare :Peter Markowski; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; organizational routines; interdisciplinary collaboration; knowledge integration; healthcare organization; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis deals with routines for collaboration among specialists from different domains in healthcare. Healthcare policy is increasingly directed at transforming clinical healthcare into an interdisciplinary organization where diverse medical specialists collaborate in delivering complete treatments to the patient. LÄS MER

 3. 3. Facilitating collaboration: exploring a socio-technical approach to the design of a collaboratory for Library and Information Science

  Detta är en avhandling från University of Borås, Swedish School of Library and Information Science

  Författare :Monica Lassi; Högskolan i Borås.; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; scientific collaboration; collaboratories; information sharing; socio-technical design; think aloud methods; prototyping; interaction design; computer supported cooperative work; CSCW; social actors; Library and Information Science; LIS;

  Sammanfattning : The thesis explores the potential of one way of facilitating and stimulating collaboration in Library and Information Science (LIS), through a specific scientific collaboration activity: creating, sharing and reusing data collection instruments, such as interview guides, questionnaires, and observation protocols. The four studies reported in the thesis can be read as a linear narrative, each study building on the previous and contributing to the following ones. LÄS MER

 4. 4. Learning in Collaboration: Academics’ experiences in collaborative partnerships

  Detta är en avhandling från University of Borås, Swedish School of Library and Information Science

  Författare :Jan Karlsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; multidisciplinary; SMARTA; krAft; Sweden; NIWL; holistic learning of scholarship; scholarship; interactive research; service; collaboration; Learning; SMEs; academia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns en pågående debatt, både i USA och i Europa om behovet att utveckla en bredare syn på akademisk kompetens och de olika aktiviteterna som den innefattar, bland annat det som kallas “tjänster riktade mot samhället”. I Sverige tar dessa samhällsorienterade tjänster formen av praktik orienterad involvering och samarbete med det omgivande samhället, i enlighet med den lagstiftning som reglerar högskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Helena Hermansson; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statskunskap; Political Science; collaboration; disaster management; collaborative disaster management; cross-sector collaboration; trust; power balance; legitimacy; integration; local knowledge; local actors; civil society; interdependence; pre-existing relations; political affiliation; natural disaster; disaster response; damage assessment; aid distribution; search and rescue; decentralization; central-local collaboration; political-administrative system; Turkey; Van; Erciş; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Sammanfattning : Following unprecedented earthquakes in 1999, highly centralized Turkey initiated reforms that aimed to improve disaster management collaboration and to empower local authorities. In 2011, two earthquakes hit the country anew affecting the city of Van and town of Erciş in Turkey’s southeast. LÄS MER