Sökning: "Johannes Lunneblad"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Johannes Lunneblad.

 1. 1. Förskolan och mångfalden: en etnografisk studie på en förskola i ett multietniskt område

  Författare :Johannes Lunneblad; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Not available.... LÄS MER

 2. 2. Från monolog till dialog : Integration av nyanlända familjer i landsbygdsförskolor

  Författare :Charlotte Löthman; Tünde Puskás; Emma Sorbring; Johannes Lunneblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; Inclusion; Dialogism; Responsivity; Rural preschools; Newly arrived families; Double transition; Integration; Inkludering; Dialogism; Nyanlända familjer; Landsbygdsförskolor;

  Sammanfattning : Preschool is seen as an important integration arena for newly arrived families with young children. The reception of newly arrived families has for a long time been unevenly distributed in the country with a strong concentration on metropolitan areas and larger cities. LÄS MER

 3. 3. ”Why Do We Even Bully?” : Exploring the Social Processes of Bullying in Two Swedish Elementary Schools

  Författare :Joakim Strindberg; Paul Horton; Robert Thornberg; Johannes Lunneblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bullying; participant roles; social status; inclusion; exclusion; social stigmatisation; social marginalisation; loneliness; school context; social ecology; mobbning; deltagarroller; social status; inkludering; exkludering; social stigmatisering; social marginalisering; ensamhet; skolkontext; social ekologi; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to explore and deepen the understanding of pupils’ experiences of bullying and their reflections on why bullying may occur and be maintained in school, despite pupils’ understanding that bullying is wrong. This aim is examined in four articles. LÄS MER