Sökning: "history of education"

Visar resultat 1 - 5 av 614 avhandlingar innehållade orden history of education.

 1. 1. Uses of History in History Education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Henrik Åström Elmersjö; Stuart Foster; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Uses of history; historical culture; historical consciousness; history education; historical media; textbooks; popular history magazines; history teachers; Historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historieundervisning; historiska medier; läroböcker; populärhistoriska tidskrifter; historielärare; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; historia; History; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 2. 2. Uses of history in history education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Robert Thorp; Monika Vinterek; Henrik Åström Elmersjö; Stuart Foster; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; uses of history; historical consciousness; historical culture; history education; history didactics; historical media; historiebruk; historiemedvetande; historiekultur; historieundervisning; historiedidaktik; historiska medier; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This compilation thesis contains an introductory chapter and four original articles. The studies comprising this thesis all concern aspects of how historical culture is constituted in historical media and history teachers’ narratives and teaching. LÄS MER

 3. 3. History in the Service of Mankind International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools in Sweden, 1927–2002

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Thomas Nygren; Daniel Lindmark; Bengt Schüllerqvist; Harry Haue; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history teaching; League of Nations; UNESCO; Council of Europe; curriculum; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; history and history teaching; historia med didaktisk inriktning; historiedidaktik; didactics of history;

  Sammanfattning : In this study the guidelines of the League of Nations, UNESCO and the Council of Europe are investigated in relation to Swedish national curricula, teachers’ perceptions of and students’ work in history, from 1927 to 2002.Inspired by John I Goodlad’s notions of curricula and implementation, the formulation of history is studied. LÄS MER

 4. 4. Speaking of Geometry A study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates

  Detta är en avhandling från Uppsala : Matematiska institutionen

  Författare :Johan Prytz; Staffan Rodhe; Anders Öberg; Sten Kaijser; Jan van Maanen; Patricio Herbst; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; geometry instruction; mathematics education; Sweden; textbook; curriculum; professional; elementary school; secondary school; history of mathematics education; history of mathematics; history of education; MATEMATIK;

  Sammanfattning : This dissertation deals with geometry instruction in Sweden in the period 1905-1962. The purpose is to investigate textbooks and other literature used by teachers in elementary schools (ES) and lower secondary schools (LSS) – Folkskolan and Realskolan – connection to geometry instruction. LÄS MER

 5. 5. Tools of teaching and means of managing : Educational and sociopolitical functions of languages of instruction in elementary schools with Sámi pupils in Sweden, Finland and Norway 1900–1940 in a cross-national perspective

  Detta är en avhandling från Turku (Åbo), Finland : Iloinen tiede

  Författare :Otso Kortekangas; Maija Runcis; Jukka Nyyssönen; David Sjögren; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational history; cross-national history; Sámi history; Nordic history; indigenous history; language of instruction; elementary schools; Norway; Sweden; Finland; utbildningshistoria; samisk historia; nomadskola; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to recent research on Sámi education from two different angles. First of all, the dissertation pioneers as a cross-national study of the education of a cross-national population previously mainly studied within different nation states. LÄS MER