Sökning: "struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 796 avhandlingar innehållade ordet struktur.

 1. 1. Investeringar i mindre och medelstora tillverkande företag : drivkrafter, struktur, process och beslut

  Författare :Jan Alpenberg; Fredrik Karlsson; Olof Arwidi; Stefan Yard; Esbjörn Segelod; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; small and medium-sized manufacturing companies; contingency factors; super investments; follow-up investments; complement investments; investment-; structure; planning and process; små och medelstora tillverkande företag; superinvesteringar; uppföljningsinvesteringar; investeringar; struktur; planering och beslut; Business studies; Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : This thesis deals with investment issues in connection to growth and expansion related decision processes in small and medium-sized manufacturing companies. It focuses primarily on the empirical knowledge about the structure of the companies’ investments, the processes involved, and the investment behavior in this type of company. LÄS MER

 2. 2. Funktionshindrade barns lek och aktivitet : En studie av struktur och utförande i förskolan

  Författare :Eva Skogman; Ulf Janson; Magnus Larsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; barn med funktionshinder; förskoleverksamhet; aktivitetsanalys; aktivitetssituation; lek; aktivitet; struktur; utförande; Disability research; Handikappsforskning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen berör funktionshindrade barns lek och aktivitet och den är en studie av strukturer och utförande i förskola för dessa barn. Avhandlingens utgångspunkter består av tre delar. Den första delen berör min egen erfarenhet av arbete i omsorger om funktionshindrade. LÄS MER

 3. 3. Struktur, aktör eller kultur? : arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige

  Författare :Hans Hellström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skolklassens storlek och struktur : studier rörande elevernas kunskaper i relation till klassens storlek och homogenitet

  Författare :Sixten Marklund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barnavårdens institutioner : framväxt, ideologi och struktur

  Författare :Marie Sallnäs; Thomas Lindstein; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutionsvård; HVB-hem; social barnavård; samhällsvård; Social work; Socialt arbete; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The study presents an overview of the historical growth and deve-lopment of residential care for children and youth in Sweden as well as an analysis of the present-day structure and organisation. The empirical material consists of official statistics, government reports and data from a questionnaire addressed to all registered residential homes in the child welfare sector at the end of 1995. LÄS MER