Sökning: "education"

Visar resultat 1 - 5 av 5033 avhandlingar innehållade ordet education.

 1. 1. Greening education : Prospects and conditions in Tanzania

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Valdy Lindhe; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Environmental education; education for sustainability; frame factors; Education for Self-Reliance; teachers thinking; developing countries; Tanzania; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Environmental education in Tanzania after independence takes the Education for Self-Reliance policy as its starting point. This policy dominated the curriculum from 1967 to the 1980s. LÄS MER

 2. 2. Education for Democracy? : Life Orientation: Lessons on Leadeship Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Getahun Yacob Abraham; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; Classroom; democracy; differences; leadership qualities; learners; life orientation; participation; South Africa; teachers; voting; Life Orientation; Life Skills;

  Sammanfattning : This study takes as its starting point how teachers understand, interpret and teach social development aspects of Life Orientation in South African comprehensive schools. The specific focus is on lessons on leadership qualities and voting for third grade learners in four schools, each dominated by either Black, Coloured, White or mixed groups of learners. LÄS MER

 3. 3. Beyond Education and Society On the Political Life of Education for Sustainable Development

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stefan L. Bengtsson; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; ESD; environmental education; Education for Sustainable Development; sustainability; policy; education policy; globalisation; globalization; hegemony; discourse; space; antagonism; political; politics; temporality; beyond; mutation; rhizome; rhizomic; play; Laclau; utbildning; UHU; miljöundervisning; utbildning för hållbar utveckling; hållbar utvecking; politik; policy; utbildningspolicy; globalisering; hegemoni; diskurs; antagonism; temporalitet; mutation; rhizome; spel; Laclau; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is to develop a theoretical and analytical framework for understanding the political in education from a social and global perspective. With this objective in mind, it employs an empirical engagement and theoretical reflection on how this political can be seen to emerge in policy making on Education for Sustainable Development (ESD). LÄS MER

 4. 4. Tänkande bakom val och användning av livsmedel : : Faktorer som medverkar till eller utgör hinder för förändring av matvanor i hälsofrämjande riktning

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Eva Svederberg; Lund University.; Lunds universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; health education; food and nutrition; blue collar workers; immigrants; contextual analysis; Sweden; Pedagogy and didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Popular AbstractAvhandlingsarbetet fokuserar tänkande och handlande i förhållande till livsmedel som pedagogiska förutsättningar för förståelse av kostbudskap och näringsrekommendationer.Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur tidigare erfarenheter framträder i människors tänkande och handlande i förhållande till deras val och användning av fettrika resp. LÄS MER

 5. 5. Högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Solbritt Schyberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; university teachers? thinking; undergraduate education; teaching and learning; tacit knowledge; systems theory; student-centeredeness; practical knowledge; personal knowledge; Higher education; pedagogical competence; Pedagogy and didactics; tyst kunskap; systemteori; studentcentrering; praktisk kunskap; personlig kunskap; pedagogisk kompetens; högre utbildning; Grundutbildning; undervisning och lärande; universitetslärares tänkande; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; university teachers’ thinking;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna studie beskrivs och analyseras högskolelärares personliga teorier om sin pedagogiska praktik i högskolans grundutbildning. I anslutning till t.ex. LÄS MER