Sökning: "läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet läroplan.

 1. 1. När läroplan och tradition möts Om lärarfortbildning och undersökande aktiviteters syfte inom den laborativa NO-undervisningen i grundskolans senare del

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Torodd Lunde; Karlstads universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inquiry-based science teaching; laboratory work; teaching tradition; lower secondary; teacher professional development; undersökande arbetssätt; lärarfortbildning; undervisning; natururorienterande ämnen; laborationer; grundskolans senare del; läroplan; undervisningstradition; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The Swedish curricula for compulsory school science emphasize laboratory inquiry-based science teaching (IBST) to develop pupils’ critical thinking. In contrast, several studies indicate that teachers within the Swedish teaching tradition almost solely emphasize laboratory work as a way to gain students understanding of traditional science content. LÄS MER

 2. 2. Läroplan i rörelse Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Uppsaliensis

  Författare :Pia Skott; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; educational systems; educational reform; policy analysis; state regulation; policy implementation; curriculum theory; curriculum processes; upper secondary school; differentiation question; educational history;

  Sammanfattning : This thesis examines the activities within the Swedish steering system concerning upper secondary school. Sweden has a long history of shared responsibility between the state level of government and the municipalities, dating back to federal decisions concerning the establishment of a compulsory school system. LÄS MER

 3. 3. Nuets didaktik förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Agneta Jonsson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta Didactic in terms of ‘the present moment’. Pre-school teachers talk about curriculum for the youngest children

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Agneta Jonsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Så är det ju - den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Charlotte Holmberg; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical documentation; preschool; curriculum; realization arena; frame factors; ethnography; Pedagogisk dokumentation; förskola; läroplan; realiseringsarena; ramfaktorer; etnografi; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This dissertation is about educators work with pedagogical documentation in Swedish preschools. The purpose has been to investigate how pedagogical documentation is realized in everyday work in two preschools and examine how educators express themselves on purposes, opportunities and difficulties with this approach. LÄS MER