Sökning: "läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade ordet läroplan.

 1. 1. När läroplan och tradition möts : Om lärarfortbildning och undersökande aktiviteters syfte inom den laborativa NO-undervisningen i grundskolans senare del

  Författare :Torodd Lunde; Shu-Nu Chang Rundgren; Michal Drechsler; Erik Knain; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; inquiry-based science teaching; laboratory work; teaching tradition; lower secondary; teacher professional development; undersökande arbetssätt; lärarfortbildning; undervisning; natururorienterande ämnen; laborationer; grundskolans senare del; läroplan; undervisningstradition; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The Swedish curricula for compulsory school science emphasize laboratory inquiry-based science teaching (IBST) to develop pupils’ critical thinking. In contrast, several studies indicate that teachers within the Swedish teaching tradition almost solely emphasize laboratory work as a way to gain students understanding of traditional science content. LÄS MER

 2. 2. Läroplan i rörelse : Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik

  Författare :Pia Skott; Ulf P. Lundgren; Elisabet Nihlfors; Agneta Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational systems; educational reform; policy analysis; state regulation; policy implementation; curriculum theory; curriculum processes; upper secondary school; differentiation question; educational history; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the activities within the Swedish steering system concerning upper secondary school. Sweden has a long history of shared responsibility between the state level of government and the municipalities, dating back to federal decisions concerning the establishment of a compulsory school system. LÄS MER

 3. 3. Nuets didaktik : förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta

  Författare :Agneta Jonsson; Ingrid Pramling Samuelsson; Pia Williams; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Competence-based Curriculum (CBC) in Tanzania : Tutors' Understanding and their Instructional Practices

  Författare :Ibrahimu Nzima; Martin Stigmar; Ulf Fredriksson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence-based curriculum; instructional practices; Tanzania; tutors understanding; kompetensbaserad läroplan; lärarutbildares uppfattningar; Tanzania; undervisningspraktik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to investigate tutors’ understanding of a competence-based curriculum (CBC) and how they train the student-teachers to implement CBC in actual classroom situations in ordinary level (O-level) secondary schools in Tanzania.The study employed a qualitative research approach informed by the interpretive paradigm. LÄS MER

 5. 5. Nuets didaktik. Förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta : Didactic in terms of ‘the present moment’. Pre-school teachers talk about curriculum for the youngest children

  Författare :Agneta Jonsson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER