Sökning: "policy enactment"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden policy enactment.

 1. 1. Värdegrundsarbete i bildundervisning : en studie om iscensättning av policy i grundskolans senare år

  Författare :Hanna Ahrenby; Per-Olof Erixon; Stina Wikberg; Kristina Hansson; Eva Hultin; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; art education; fundamental values; citizenship education; democratic education; policy enactment; policy context; performativity; bildundervisning; skolans värdegrund; demokratiuppdrag; policystudie; undervisningskontext; pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to describe and discuss preconditions for the enactment and the construction of fundamental values in art education in secondary school. The study is based on ethnographic methods, including classroom observations, video recordings and interviews with art teachers and pupils. LÄS MER

 2. 2. Vocational English in policy and practice

  Författare :Katarina Lindahl; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Vocational; English; policy enactment; upper secondary education; education policy; teachers’ influences; VOLL; Bernstein; framing; horizontal and vertical discourse; classification; Utbildning och lärande; Education and Learning;

  Sammanfattning : The aim of this licentiate thesis is to examine how, and in what ways, vocational English is a part of English language teaching in the Building and Construc­tion Programme in Sweden, and what the influences are for such pedagogy. The main research question is how policy documents relate to the views of teachers and their educational practice regarding vocational English. LÄS MER

 3. 3. Vocational English in Policy and Practice

  Författare :Katarina Lindahl; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Vocational; English; policy enactment; upper secondary; education; education policy; teachers’ influences; VOLL; Bernstein; framing; horizontal and vertical discourse; classification;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Striving for Autonomy : Health sciences teachers’ enactment of policy

  Författare :Linda Barman; Klara Bolander-Laksov; Charlotte Silén; Brian Hodges; Karolinska Institutet Management and Ethics Informatics Department of Learning; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Educational change; Educational development; Educational policy; Higher education; University teachers; Curriculum change; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Abstract This thesis explores how teachers within the health sciences enact education policy. The questions address how teachers’ choices related to the design of courses and curricula are made in the light of reforms that emphasise standardisation and transparency. LÄS MER

 5. 5. I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet

  Författare :Karin Lager; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :enactment; policy; systematic quality development work; preschool; leisure;

  Sammanfattning : The a im of this thesis is to explore how Systematic quality development work (Sqdw) is enacted in municipalities, preschools and leisure - time centres. In Sweden Sqdw comes within the statutory obligations of preschools and leisure - time centres and constitutes a significant part of teachers’ work. LÄS MER