Sökning: "deleuze"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet deleuze.

 1. 1. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Författare :Anders Johansson; Göteborgs universitet Litteraturvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. PROTOTYPING PLATEAU GEHRY_CONNECTIVES : Reading Frank Gehry’s experiments through Deleuze and Guattari

  Författare :Pawel Szychalski; Tillfälligt anställda; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Gehry; Deleuze; architecture; philosophy; diagram; architectural design process; rhizome; painting; architectural design action; virtual;

  Sammanfattning : This thesis attempts to describe and interpret the design practice of an American architect, Frank O. Gehry through concepts developed by French philosopher Gilles Deleuze and his collaborator, French psychotherapist, philosopher and activist, Félix Guattari. LÄS MER

 3. 3. Monstret & människan : Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism

  Författare :Jonnie Eriksson; Gunnar Broberg; Michael Azar; Anders Johansson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; difference; materiality; the body; teratology; humanist philosophy; monstrosity; anomaly; the inhuman; Ambroise Paré; Gilles Deleuze; natural philosophy; Geoffroy Saint-Hilaire; organization; the posthuman; order; affect; multiplicity; becoming; Gilles Deleuze; Ambroise Paré; Geoffroy Saint-Hilaire; teratologi; humanistisk filosofi; monstruositet; anomali; kropp; materialitet; affekt; mångfald; skillnad; blivande; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; materiality; difference; the body; teratology; humanist philosophy; monstrosity; anomaly; the inhuman; Ambroise Paré; Gilles Deleuze; natural philosophy; Geoffroy Saint-Hilaire; organization; the posthuman; order; affect; multiplicity; becoming;

  Sammanfattning : This dissertation studies the problem of the inhuman in relation to human nature in philosophy from antiquity to the present, highlighting the interrelationship between science and philosophy in the development of concepts of monstrosity in France from mid-sixteenth century to late twentieth century thought. By means of constraint, it focuses on Ambroise Paré (1509/10–90) and Gilles Deleuze (1925–95) as representatives of early humanism and posthumanism, respectively. LÄS MER

 4. 4. The Aesthetics of Movement : Variations on Gilles Deleuze and Merce Cunningham

  Författare :Camilla Damkjaer; Sven Åke Heed; Niels Overgaard Lehmann; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; interdisciplinary studies; Gilles Deleuze; Merce Cunningham; John Cage; Félix Guattari; Francis Bacon; dance; philosophy; movement; choreography; the body; heterogeneity; juxtaposition; representation; happening; chance.; Theatre; Teatervetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an interdisciplinary study of the aesthetics of movement in Gilles Deleuze’s writings and in Merce Cunningham’s choreographies. But it is also a study of the movement that arises when the two meet in a series of variations, where also their respective working partners Félix Guattari and John Cage enter. LÄS MER

 5. 5. Konstruerandet av verkligheter: Gilles Deleuze, tänkande och arkitektur

  Författare :Fredrik Nilsson; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architectural research; philosophy; architectural design; architectural thinking; design theory; UN Studio; MVRDV; contemporary architecture; architectural theory; Gilles Deleuze;

  Sammanfattning : The structure and situation of modern society is often characterised as being radically transformed. Philosophy has increasingly become a source for reorientation in architectural design practice and theory. LÄS MER