Sökning: "Hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 182 avhandlingar innehållade ordet Hållbarhet.

 1. 1. Hållbarhet till middag : En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Författare :Matilda Marshall; Katarzyna Wolanik Boström; Alf Arvidsson; Magdalena Petersson McIntyre; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; Hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Ethnology; etnologi; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER

 2. 2. Styckares arbete : knivskarpt om hållbarhet

  Författare :Kjerstin Vogel; Jörgen Eklund; Roland Örtengren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; meat cutting; knife; knife sharpening; polishing; interactive; industry intervention; sustainability; profitability; change; yield; stress; RAS; Ergonomi; styckning; kniv; knivskärpa; polering; interaktiv; branschintervention; hållbarhet; lönsamhet; förändring; utbyte; stress; RAS;

  Sammanfattning : Styckares arbete är fysiskt ansträngande och kännetecknas av att vara utpräglat manuellt där den handhållna kniven är det viktigaste verktyget. Arbetet innebär enligt arbetsskadestatistiken hög risk för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? : Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Eva Andersson; Johan Jansson; Lennart Tonell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; Human geography; Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER

 4. 4. Decision support for the implementation of low-carbon measures in the building sector

  Författare :Nicolas Francart; Tove Malmqvist; Paula Femenias; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building; sustainability; environmental performance assessment; life cycle assessment; decision making; byggnad; hållbarhet; miljöprestandabedömning; livscykelanalys; beslutsstöd; Strategier för hållbar utveckling; Strategies for sustainable development;

  Sammanfattning : The building sector is responsible for about a fifth to a third of global greenhouse gas (GHG) emissions. Therefore, a successful mitigation of GHG emissions over the entire life cycle of buildings is particularly important to achieve climate targets such as the Paris Agreement. LÄS MER

 5. 5. A Silent Revolution : The Swedish Transition towards Heat Pumps, 1970-2015

  Författare :Petter Johansson; Pär Blomkvist; Martin Vendel; Eric Giertz; Mats Fridlund; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; heat pumps; socio-technical transition; sustainability transition; industrial dynamics; value networks; coopetition; complementarities; strategic management; värmepumpar; socio-tekniska övergångar; hållbarhet; industriell dynamik; värdenätverk; coopetition; komplementariteter; företagsstrategi; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Currently, more than half of all Swedish single-family houses have an installed heat pump and more heat is supplied by heat pumps in Sweden than in any other nation. Despite the enormous impact of heat pumps on the Swedish energy system, the transition towards their use has gone relatively unnoticed. LÄS MER