Sökning: "Hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 214 avhandlingar innehållade ordet Hållbarhet.

 1. 1. Hållbarhet till middag : En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

  Författare :Matilda Marshall; Katarzyna Wolanik Boström; Alf Arvidsson; Magdalena Petersson McIntyre; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sustainability; food; consumption; sustainable consumption; practices; social practice theory; practice bundles; organic food; local food; culture; everyday life; ethnography; ethnology; green distinction; green capital; Hållbarhet; mat; konsumtion; hållbar konsumtion; praktiker; praktikteori; praktikknippen; ekologisk mat; lokalproducerad mat; kultur; vardagsliv; etnografi; etnologi; grön distinktion; grönt kapital; Ethnology; etnologi; hållbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability has become a conspicuous term in the public and political debate, as well as in the landscapes of consumption. This study focuses on how people understand and practice sustainability through food in their everyday life. LÄS MER

 2. 2. Styckares arbete : knivskarpt om hållbarhet

  Författare :Kjerstin Vogel; Jörgen Eklund; Roland Örtengren; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; meat cutting; knife; knife sharpening; polishing; interactive; industry intervention; sustainability; profitability; change; yield; stress; RAS; Ergonomi; styckning; kniv; knivskärpa; polering; interaktiv; branschintervention; hållbarhet; lönsamhet; förändring; utbyte; stress; RAS;

  Sammanfattning : Styckares arbete är fysiskt ansträngande och kännetecknas av att vara utpräglat manuellt där den handhållna kniven är det viktigaste verktyget. Arbetet innebär enligt arbetsskadestatistiken hög risk för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. En hållbar trafiklösning för nya Slussen? : Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet

  Författare :Jesper Bjarnestam; Eva Andersson; Johan Jansson; Lennart Tonell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability; sustainable urban development; sustainable development; sustainable city; sustainable cities; sustainable transport; new mobilities; planning; traffic planning; urban planning; policy; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; hållbar trafikplanering; hållbara transporter; hållbar utveckling; samhällsplanering; stadsplanering; trafikplanering; fysisk planering; Slussen; Stockholm; Human geography; Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. LÄS MER

 4. 4. Decision support for the implementation of low-carbon measures in the building sector

  Författare :Nicolas Francart; Tove Malmqvist; Paula Femenias; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building; sustainability; environmental performance assessment; life cycle assessment; decision making; byggnad; hållbarhet; miljöprestandabedömning; livscykelanalys; beslutsstöd; Strategier för hållbar utveckling; Strategies for sustainable development;

  Sammanfattning : The building sector is responsible for about a fifth to a third of global greenhouse gas (GHG) emissions. Therefore, a successful mitigation of GHG emissions over the entire life cycle of buildings is particularly important to achieve climate targets such as the Paris Agreement. LÄS MER

 5. 5. Industrial Networks : Purposes and Configurations in the Circular Economy

  Författare :Daniel Berlin; Andreas Feldmann; Cali Nuur; Arni Haldorsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability; Circular Economy; Circular Supply Chain; Supply Chain Management; Industrial Networks; Hållbarhet; Cirkulär ekonomi; Cirkulära försörjningskedjor; Supply chain management; Industriella nätverk; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Today, it is common knowledge that mitigation of and adaptation to climate change, biodiversity loss, and pollution require sustainability transitions. An essential sustainability transition, for mitigating and adapting to resource depletion, is the shift from unsustainable to sustainable production and consumption patterns. LÄS MER