Sökning: "Policy"

Visar resultat 1 - 5 av 3951 avhandlingar innehållade ordet Policy.

 1. 1. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 2. 2. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? : Regional utveckling som policy och praktik

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Locating Wind Power Policy : The Mechanics of Policy Subsystem Interactions

  Författare :David Newell; Simon Matti; Sverker Jagers; Charlotta Charlotta; Erik Hysing; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy analysis; policy implementation; advocacy coalition framework; network management; wind power; renewable energy; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the drivers behind political decision-making and the policy outcomes resulting from political decisions. It is proposed that in policy processes where political decisions are made at multiple levels or across multiple policy subsystems, policy outcomes can be understood in terms of the mechanisms (i.e. LÄS MER

 4. 4. Agents of change and policies of scale : A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education

  Författare :Ron Mahieu; Arja Virta; Sven-Erik Hansén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; enterprise; Global-local nexus; structure agency; policy dissemination; policy network; policy scope; policy drive; education policy; multi-level governance; OECD; EU; Sweden; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and understand the introduction of entrepreneurship and enterprise projects in primary and secondary schools in the North of Sweden and to identify and analyse the driving forces and actors behind this process. In particular the influence and significance of education policy at supranational, national and subnational level for the introduction of entrepreneurship and enterprise in education are analysed. LÄS MER

 5. 5. Kulturpolitik : Formeringen av en modern kategori

  Författare :My Klockar Linder; Peter Josephson; Torbjörn Gustafsson Chorell; Johan Östling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :cultural policy; formation process; historical category; assemblage; history of the present; historicise; governmentality; history of language usage; knowledge production; the Culture Council; Sweden; 1900s; kulturpolitik; kategoriformering; historisk kategori; ansamlingsarbete; historisera; governmentality; språkbruk; kunskapsproduktion; utredningen Kulturrådet; Sverige; 1900-tal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the formation of Swedish cultural policy in the twentieth century and the emergence of a modern concept of cultural policy. The aim is to historicise this concept by opening up the process through which it was established. LÄS MER