Sökning: "vuxnas lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden vuxnas lärande.

 1. 1. Shaped for beauty Vocational and gendered subjectivities in private education for the beauty industry

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eleonor Bredlöv; Andreas Fejes; Susanne Köpsén; Elisabet Öhrn; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vocational Education and Training VET ; subjectivity; adult learning; power; gender; beauty industry; processes of becoming; caring knowledge; Yrkesutbildning; subjektivitet; vuxnas lärande; makt; genus; skönhetsindustrin; blivandeprocesser; omvårdnadskunskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to answer the question: How are vocational, gendered subjectivities produced in vocational education for the beauty industry? Drawing on Foucault and poststructural feminist theory, this question is answered in four papers, in which the material consists of beauty-school recruitment and marketing material, interviews with skin and spa therapy students and observations of practical skin and spa therapy training. These are educational arrangements that are closely bound to the economic sector of the beauty industry, and they have remained remarkably unexplored. LÄS MER

 2. 2. Vuxnas kunskapssökande : en studie av självstyrt lärande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Brevskolan

  Författare :Lena Borgström; [1988]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vuxnas lärande på nätet Betingelser för distansstudier och interaktivt lärande ur ett studentperspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Brevskolan

  Författare :Berit Östlund; Gunnel Wännman-Toresson; Lisbeth Lundahl; Lars Svensson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer-mediated distance education; Adult learners; Collaborative learning; obstacles and opportunities; Transactional distance; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is a part of a project, “Interactive Learning in Distance Education”, funded by The Swedish Research Council. The overall purpose was, from adult distance learners’ perspective, to describe, analyse and understand factors influencing studies and interactive learning in asynchronous computer-mediated learning environments. LÄS MER

 4. 4. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? Regional utveckling som policy och praktik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Jakobsson; Per-Erik Ellström; Lennart Svensson; Kjell Rubensson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; adult education; planning; learning; institution; structure; agent; network; collaboration; case study; interactive research; policy; practice; reform; implementation; vuxnas lärande; vuxenutbildning; nätverk; samverkan; fallstudie; interaktiv forskning; policy; praktik; reform; implementering; planering; lärande; institution; struktur; agent; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver och analyserar ett regionalt utvecklingsinitiativ i nätverksform, genom vilket de kommunala lärcentrumen i Örebro län samverkar för att utveckla en gemensam infrastruktur för vuxnas lärande. Detta innebär, exempelvis, att utveckla former för samverkan mellan olika regionala aktörer inom området, öka samordningen och samverkan inom den kommunala vuxenutbildningen och utveckla metoder för lärande med fokus på arbetet och arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Readiness or resistance? Newly arrived adult migrants' experiences, meaning making, and learning in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Afrah Abdulla; Lisbeth Eriksson; Signild Risenfors; Hans-Erik Hermansson; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adult learning; migration; newly arrived migrants; transformative learning; meaning making; citizenship education; social constructionism; etablering; integration; vuxnas lärande; migration; nyanlända migranter; transformativt lärande; meningsskapande; citizenship education; socialkonstruktionism; etablering; integration;

  Sammanfattning : This thesis is about newly arrived adult migrants’ meaning making and learning in Swedish society during the two years’ introduction period, after they have received the residence permit. I have specifically studied Arabic speaking adults’ meaning making and learning, by carrying out observations and individual in-depth interviews with 12 migrants. LÄS MER