Sökning: "demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 169 avhandlingar innehållade ordet demokrati.

 1. 1. Demokrati bortom politiken En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Anna Friberg; Svenbjörn Kilander; Jonas Harvard; Henrik Björck; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP ) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER

 2. 2. Samtal om demokrati Reasoning on democracy

  Detta är en avhandling från Lund : Doxa

  Författare :Bengt-Ove Boström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Demokrati; Diktatur; Politik; Samhälle;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Reserverad demokrati : Representation i ett mångetniskt Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa

  Författare :Magnus Dahlstedt; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representation; Ethnicity; National Imagination; Swedish Democracy; Racism; Segregation; Politics; Multi-Ethnic Suburbs; Folkrepresentation; Invandrare; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study explores the complex aspects of representation of “immigrants”, in informal as well as formal contexts. Based on fieldwork, participant observation, individual and focus group interviews carried out in a number of multi-ethnic suburbs throughout Sweden, as well as analysis of political documents and press material, the study explores different ways in which “immigrants” are represented in Swedish society. LÄS MER

 4. 4. När-demokrati Jämlikhet och ledarskap i en gotländsk strandbygd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Carl von Rosen; Ulf Palmenfelt; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; local community; marginalisation; egalitarian society; leadership; spokesperson; duga – be up to standard; rhetoric; practice; Kulturantropologi; Gotland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : Leadership in an egalitarian society is a contradiction in terms. Still, a collective has to be vocal in order to gain a bargaining position, and to have its identity reflected and accepted. This is not the least true for a marginalised society like När socken, on the Swedish island of Gotland. LÄS MER

 5. 5. "Det borde vara att folket bestämmer" en studie av ungdomars föreställningar om demokrati

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Cecilia [ Arensmeier ] Eriksson; Anna G. Jónasdóttir; Gullan Gidlund; Ann-Dorte Christensen; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratic theory; conceptions of democracy; democratic opinions; youth; citizens; political socialisation; school and democracy; focus groups; demokrati; demokratiteori; föreställningar om demokrati; demokratiuppfattningar; ungdomar; medborgare; politisk socialisation; skola och demokrati; fokusgrupper; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study primarily investigates the conceptions of democracy held by young Swedes: What conceptions can be found? How are these conceptions similar to and different from each other? My main intention is to present nuanced pictures of different ways of viewing and of arguing for and against democracy. Some attention is also paid to possible differences between different youth groups, in terms of age, gender, and socioeconomic background. LÄS MER