Sökning: "demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 156 avhandlingar innehållade ordet demokrati.

 1. 1. Demokrati bortom politiken : En begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–1939

  Författare :Anna Friberg; Svenbjörn Kilander; Jonas Harvard; Henrik Björck; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering; collective singulars; composite concepts; conceptual history; cultural democracy; democracy; economic democracy; historical time; history; industrial democracy; ineliminable features; Interwar years; labor history; labor movement; Michael Freeden; political democracy; political history; political parties; Reinhart Koselleck; Social Democracy; Swedish history; temporalization of concepts; arbetarhistoria; arbetarrörelsen; begreppshistoria; demokrati; ekonomisk demokrati; historia; historisk tid; kollektivsingular; kulturell demokrati; mellankrigstiden; Michael Freeden; nyckelkomponenter; politisk demokrati; politiska partier; Reinhart Koselleck; sammansatta begrepp; social demokrati; socialdemokrati; svensk historia; temporalisering;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish SocialDemocratic Party (SAP ) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsgeschichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and Michael Freeden’s theory of ideologies. LÄS MER

 2. 2. Demokrati på köpet? : Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949–2010

  Författare :Niklas Hill; Petros Gougoulakis; von Essen Johan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; associations; book history; civil society; democracy; handbooks; history; history of education; bokhistoria; folkbildning; folkrörelser; föreningar; civilsamhälle; demokrati; handböcker; utbildningshistoria; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur demokrati konstrueras och förmedlas i svenska föreningshandböcker under perioden 1949–2010. Civilsamhället beskrivs ofta som en demokratiskola. Denna uppfattning är emellertid omdiskuterad inom forskningen. LÄS MER

 3. 3. Samtal om demokrati : Reasoning on democracy

  Författare :Bengt-Ove Boström; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Demokrati; Diktatur; Politik; Samhälle;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Reserverad demokrati : Representation i ett mångetniskt Sverige

  Författare :Magnus Dahlstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representation; Ethnicity; National Imagination; Swedish Democracy; Racism; Segregation; Politics; Multi-Ethnic Suburbs; Folkrepresentation; Invandrare; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study explores the complex aspects of representation of “immigrants”, in informal as well as formal contexts. Based on fieldwork, participant observation, individual and focus group interviews carried out in a number of multi-ethnic suburbs throughout Sweden, as well as analysis of political documents and press material, the study explores different ways in which “immigrants” are represented in Swedish society. LÄS MER

 5. 5. När-demokrati : Jämlikhet och ledarskap i en gotländsk strandbygd

  Författare :Carl von Rosen; Ulf Palmenfelt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural anthropology; local community; marginalisation; egalitarian society; leadership; spokesperson; duga – be up to standard; rhetoric; practice; Kulturantropologi; Gotland; Cultural anthropology; Kulturantropologi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : Leadership in an egalitarian society is a contradiction in terms. Still, a collective has to be vocal in order to gain a bargaining position, and to have its identity reflected and accepted. This is not the least true for a marginalised society like När socken, on the Swedish island of Gotland. LÄS MER