Sökning: "gymnasieutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet gymnasieutbildning.

 1. 1. Historia för yrkesprogrammen Innehåll och betydelse i policy och praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kristina Ledman; Anna Larsson; Maria Rönnlund; Jan Löfström; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History education; history of education; curriculum studies; curriculum reform; vocational education and training; upper secondary education; post-compulsory education; citizenship education; historiedidaktik; historia; läroplan; gymnasiereform; yrkesutbildning; sekundärutbildning; demokrati; medborgarfostran; gymnasieutbildning; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : This thesis offers critical perspectives on a history syllabus for vocational education and training (VET) tracks in Swedish upper secondary schools and adds to our knowledge and understanding of the educative function of history education for the individual and for society. The overall aim of this thesis is to critically investigate discourses that are voiced in different fields about the construction and reproduction of the history curriculum in VET tracks. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars möte med yrkesutbildning : en jämförelse mellan ungdomar i kommunal och företagsförlagd gymnasieutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Carl-Gustaf Carlsson; Per-Erik Ellström; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yrkesskolor; Gymnasieskolan; Yrkesutbildning; Sverige; Jämförande pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main purpose in this thesis was to study young persons and their encounter with vocational education and training as related to industrial work. Another was to compare the situation for these persons in two school organizations, a municipal upper secondary school and an industrial upper secondary school situated within a private company. LÄS MER

 3. 3. Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram Översättningar och gränsarbete på tre nivåer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Merith Fröberg; Boel Berner; Johanna Esseveld; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; curriculum change; gender; technology; technology education; technology programme; translations; upper secondary school; Genus; gränsarbete; gymnasieskola; läroplansförändring; teknik; teknikprogrammet; teknisk utbildning; översättningar; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Under 1990-talet uppmärksammade politiker och tekniskt näringsliv att antaletelever på teknisk gymnasieutbildning hade minskat kraftigt. Detta befarades kunna leda till brist på utbildade tekniker och ingenjörer och i förlängningen äventyra landets ekonomi. LÄS MER

 4. 4. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; IT-supported distance education; Datorstödd distansutbildning; Computer-supported distance education contextual phenomena in education flexible learning; flexibel utbildning; flexibelt lärande; IT-stödd distansutbildning; kontextuella utbildningsfenomen; Computer-assisted education; Datorstödd undervisning;

  Sammanfattning : This thesis is about the importance of context to learning processes in computer-supported flexible education. The purpose is to develop knowledge about how students in an upper secondary class experience and act in a computer-supported flexible educational environment and how the experienced context affects the students' learning processes. LÄS MER

 5. 5. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser datorstödd flexibel utbildningsmiljö för gymnasiestuderande

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; datorstödd distansutbildning; flexibel utbildning; flexibelt lärande; IT-stödd distansutbildning; kontextuella utbildningsfenomen;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om betydelsen av kontexten för lärandepro-cesser i datorstödd flexibel utbildning. Syftet är att utveckla kunskap om hur studerande i en gymnasieutbildning upplever och agerar i en datorstödd flexibel utbildningsmiljö och hur den upplevda kontexten påverkar de studerandes lärandeprocesser. LÄS MER