Sökning: "Archaeology"

Visar resultat 1 - 5 av 2450 avhandlingar innehållade ordet Archaeology.

 1. 1. Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Björn Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Harry Martinson; poetics of archaeology; culture-nature interaction; symbolic ecology; material studies; environmental policy; Southern Scandinavia; Småland; Blekinge; human ecology; ethno-history; long-term archaeology; Stone Age; GIS; Mörrumsån; archaeology; the past in the past; salmon-fishing; pike-fishing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen ”Tingens och tankarnas landskap” söker arkeologiska metoder och teorier för ett humanistiskt närmande av människans tidiga naturumgänge. Med arkeologiskt menas här fokuseringen på de materiella spåren i landskapet, stora som små, naturdanade som människotillverkade. LÄS MER

 2. 2. Lithics in the Scandinavian Late Bronze Age. Sociotechnical change and Persistence

  Detta är en avhandling från Archaeopress

  Författare :Anders Högberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Arkeologi; Lithic technology; Late Bronze Age; Sociotechnical change; Persistence; Large Blade Knives; Sociotechnical change and Persistence; Lithic analysis; South Scandinavia;

  Sammanfattning : During south Scandinavian Late Bronze Age, c. 900-500 BC, a new tool was invented. It consisted of a wooden shaft and a knife blade made out of flint. One singel of this tool still exists today. LÄS MER

 3. 3. Bortom riksbildningen : människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien

  Detta är en avhandling från Lund University. Department of Archaeology and Ancient History

  Författare :Anna Lihammer; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bornholm; Skåne; Blekinge; Halland; historical archaeology; landscape archaeology; landscape; kingdoms; power; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den danska riksbildningen presenteras vanligen som en linjär process som knyter ihop forntida hövdingar med den moderna nationalstaten. Avhandlingen fokuserar de små berättelserna bortom den stora berättelsen om Danmark. LÄS MER

 4. 4. Föreställningar om det förflutna. Arkeologi och rekonstruktion

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Bodil Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Arkeologi; arkeologi; rekonstruktion; arkeologihistoria; experimentell arkeologi; history of archaeology; museology; regional identity; political use; production of knowledge; re-enactment; living history; experiment; reconstruction; popularization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar försök att i full skala återge hur det förflutna kan ha tett sig. Som objekt för undersökningen har jag valt stenåldersbyar, bronsåldershus, järnåldersmarknader, vikingafestivaler och medeltidsveckor. LÄS MER

 5. 5. Coastal Communities on the Move House and Polity Interaction in Southern Ostrobothnia 1500 BC-AD 1

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :Peter Holmblad; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Community archaeology; Settlement archaeology; Landscape archaeology; Environmental archaeology; House society; Local polity; Bronze Age; Pre-Roman Iron Age; Subsistence practices; Habitation practices; Political economy; Ostrobothnia; Finland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; North European; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; nordeuropeisk; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This work attempts to seek new insights in understanding the archeological phenomena traditionally labelled as the western Bronze Age and the coastal Pre-Roman cultures of Finland (1500 BC-AD 1), by studying the phenomena from a socioeconomic interaction and practice oriented community perspective. The basic line of thought is that it was the everyday life of the local agents and their interactions that constituted the local communities. LÄS MER