Sökning: "implementering"

Visar resultat 1 - 5 av 187 avhandlingar innehållade ordet implementering.

 1. 1. Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Susanna Pusa; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family Support; Family Systems Nursing Conversations; Family Systems Nursing; Home Health Care; Implementation; Familjecentrerad omvårdnad; Familjecentrerade samtal; Familjestöd; Hemsjukvård; Implementering; health services research; hälso- och sjukvårdsforskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: När människor är inkluderade i varandras liv påverkar en förändring av livssituationen hos en person även de övriga personerna som står den nära. Det innebär att när en person drabbas av ohälsa eller sjukdom påverkas även personens familj. LÄS MER

 2. 2. Svenskt kommunalt flyktingmottagande politik och implementering

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Abdul M. Kadhim; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; refugees; immigrants; immigration; refugee reception; immigrant policy; immigration policy; racism; integration; implementation; democracy; local government;

  Sammanfattning : This thesis consists of three empirical case studies, originally published as MERGE- papers ('Papers on transcultural studies' published at MERGE, Centre for Studies on Migration, Ethnic Relations and Globalisation at the Department of Sociology, University of Umeå), brought together and framed by a lengthier introduction. The empirical studies examine Swedish refugee reception activities, including the experiences of refugees themselves, with a focus on organisational and inter-organisational matters, and, in this context, the suitability as well as problems, mechanisms and issues, of implementation. LÄS MER

 3. 3. Integrerade psykosociala insatser Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Magnus Bergmark; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 4. 4. Nödhjälp på villovägar implementering av en filantropisk välfärdsidé, Norrbottens arbetsstugor 1903-1954

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Daniel Nilsson Ranta; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Norrbotten; early 20th century; arbetsstugor; skolhem; filantropi; assimilering; implementering; childcare; boarding-school; philanthropy; assimilation; implementation; Norrbotten; 1900-tal; barnavård; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis examines the implementation of a philanthropically project called Norrbottens arbetsstugor which were launched during the famine of 1903. The project initially aimed to hinder starvation among children to poor families and was arranged in a similar way as boarding-out schools. LÄS MER

 5. 5. ”Det är väldigt mycket datoriserat är det.” – En studie om IT-utveckling i ett landsting: policy, implementering och praktik

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ester Andréasson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy; implementering; IT; landsting; vårdinformationssystem; aktörer; makt; offentliga organisationer; teknik; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av informationsteknik (IT) är en av flera förändringsprocesser i den offentliga sektorn idag. Användningen är nära kopplad till positiva föreställningar om de möjligheter IT-användningen ger för att kunna modernisera och effektivisera verksamhet. LÄS MER