Sökning: "implementering"

Visar resultat 1 - 5 av 239 avhandlingar innehållade ordet implementering.

 1. 1. Vägen mot implementering av familjecentrerad omvårdnad

  Författare :Susanna Pusa; Karin Sundin; Ulf Isaksson; Karin Josefsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Family Support; Family Systems Nursing Conversations; Family Systems Nursing; Home Health Care; Implementation; Familjecentrerad omvårdnad; Familjecentrerade samtal; Familjestöd; Hemsjukvård; Implementering; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Bakgrund: När människor är inkluderade i varandras liv påverkar en förändring av livssituationen hos en person även de övriga personerna som står den nära. Det innebär att när en person drabbas av ohälsa eller sjukdom påverkas även personens familj. LÄS MER

 2. 2. Svenskt kommunalt flyktingmottagande : politik och implementering

  Författare :Abdul M. Kadhim; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; refugees; immigrants; immigration; refugee reception; immigrant policy; immigration policy; racism; integration; implementation; democracy; local government;

  Sammanfattning : This thesis consists of three empirical case studies, originally published as MERGE- papers ('Papers on transcultural studies' published at MERGE, Centre for Studies on Migration, Ethnic Relations and Globalisation at the Department of Sociology, University of Umeå), brought together and framed by a lengthier introduction. The empirical studies examine Swedish refugee reception activities, including the experiences of refugees themselves, with a focus on organisational and inter-organisational matters, and, in this context, the suitability as well as problems, mechanisms and issues, of implementation. LÄS MER

 3. 3. Integrerade psykosociala insatser : Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält

  Författare :Magnus Bergmark; Urban Markström; Ulrika Bejerholm; Berth Danermark; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; community mental health services; implementation; psychosocial interventions; policy; individual placement and support; assertive community treatment; integrated care; collaboration; psykosociala insatser; socialpsykiatri; samhällsbaserad psykiatri; policy; individual placement and support; assertive community treatment; ips; act; samverkan; implementering;

  Sammanfattning : InledningAlltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. LÄS MER

 4. 4. Nödhjälp på villovägar : implementering av en filantropisk välfärdsidé, Norrbottens arbetsstugor 1903-1954

  Författare :Daniel Nilsson Ranta; Ulf Drugge; Hans Swärd; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Norrbotten; early 20th century; arbetsstugor; skolhem; filantropi; assimilering; implementering; childcare; boarding-school; philanthropy; assimilation; implementation; Norrbotten; 1900-tal; barnavård; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis examines the implementation of a philanthropically project called Norrbottens arbetsstugor which were launched during the famine of 1903. The project initially aimed to hinder starvation among children to poor families and was arranged in a similar way as boarding-out schools. LÄS MER

 5. 5. Public Procurement at the Local Government Level : Actor roles, discretion and constraints in the implementation of public transport goals

  Författare :Lisa Hansson; Jenny Palm; Stig Montin; Statens väg- och transportforskningsinstitut; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Tender; Contract; Decision process; Administration; Planning; Public transport; Local authority; Public procurement; Competitive tendering; Local government; Implementation; Public transport; Principal–Agent theory; Discretion; Public administration; Offentlig upphandling; Implementering; Kollektivtrafik; Principal-Agent teori; Handlingsutrymme; Lokal nivå; Offentlig förvaltning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Railway: Economics; Railway: Economics; Road: Economics; Road: Economics;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to gain further knowledge of how the Swedish local government level is affected by requirements to use public procurement through competitive tendering and, more specifically, understand the actions taken by included actors when public procurement is required in implementation of public transport goals. Through case study method, an in specific process tracing, various implementation processes have been examined. LÄS MER