Sökning: "framing"

Visar resultat 1 - 5 av 333 avhandlingar innehållade ordet framing.

 1. 1. Framing Audit Failure : Four studies on audit quality discomforts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Carrington; Bino Catasús; Keith Robson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; auditing; audit failure; framing; disciplinary cases; comfort; discomforts; actor-network theory; audit quality; voice; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the practice of auditing in terms of how relevant actors frame audit failure. This aim is explored in four different articles. The first article examines and develops the idea of auditing as a comfort-producing activity. LÄS MER

 2. 2. Integration through framing A study of the Cloetta Fazer merger

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cecilia Bjursell; Bo Hellgren; Sten Jönsson; Jan Tienari; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Post-merger integration process; Frame; Framing; Företagsfusioner; Norden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Vad innebär det att jobba med integration i ett fusionerat företag? Studien som denna avhandling bygger på syftade till att utforska, skildra och reflektera över hur en ledningsgrupp strävade efter att uppnå socio-kulturell integration. Resultatet illustreras genom påvisandet av hur nya referensramar skapades i den pågående kommunikationen på integrationsmöten i ett nordiskt konfektyrföretag. LÄS MER

 3. 3. Framing and Overflowing : How the Infusion of Information Technology Alters Proximal Service Production

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Värlander; Ali Yakhlef; Mats Edenius; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Services marketing; physical-virtual interplay; framing; overflowing; Internet; service production; face-to-face; co-presence; incorporation; inscription; participation; reification; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In the heyday of the Internet, there was a wide-spread, not so well grounded, euphoria about the prospects of the Internet for virtualising various service activities. However, by now, a more informed understanding is emerging. LÄS MER

 4. 4. Framing Education Doing Comics Literacy in the Classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars Wallner; Katarina Eriksson Barajas; Eva Reimers; Bethan Benwell; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; classroom research; comics; comics literacy; discursive psychology; educational practice; literacy; multimodal interaction; social interaction; visual literacy; diskursiv psykologi; klassrumsforskning; literacy; multimodal interaktion; pedagogiskt arbete; serie-literacy; serier; social interaktion; visuell literacy;

  Sammanfattning : Interest in comics as Swedish school material has risen in the last few years and the publication of comics for children and adolescents has also increased. Meanwhile, although research around new literacies has taken an interest in combinations of image and text, there is still little research on comics as a literacy material, especially as part of school practices. LÄS MER

 5. 5. The power of framing : A new-institutional approach to interest group participation in the European Union

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Nylander; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; European Union; lobbying; interest groups; new institutionalism; framing; social mechanisms; policy making; case study; energy; pharmaceuticals; alcohol; biotechnology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation develops a theory of interest group inclusion and exclusion in policy-making processes at the European level. The theory includes three major components: the European Union as a political opportunity structure for interest groups, the role of the European Commission as policy formulator, and patterns of inclusion and exclusionof interest groups in policymaking processes. LÄS MER