Sökning: "Newly arrived students"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Newly arrived students.

 1. 1. Medborgarkunskap i fokus : Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

  Författare :Christina Odenstad; Hans Lödén; Johan Samuelsson; Jon Nyhlén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; citizenship; citizen; civics; teaching; didactics; newly arrived immigrants; medborgarskap; medborgare; nyanlända; samhällskunskap; ämnesdidaktik; undervisning; bedömning; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the concept of citizenship in teaching civics to newly arrived immigrant pupils. The aim is to investigate how citizenship is expressed in the subject of civics. LÄS MER

 2. 2. Lived transitions : experiences of learning and inclusion among newly arrived students

  Författare :Jenny Nilsson Folke; Nihad Bunar; Karin Aronsson; Dympna Devine; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; lived transition; newly arrived students; post-migration ecology; lived school career; imagined school career; inclusion exclusion; in line out of line; in place out of place; embodied experiences; temporality; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis explores how newly arrived students experience conditions for learning and inclusion in their lived transitions within the Swedish school system. The thesis deploys an ethnographic approach combining interviews with participant observation. LÄS MER

 3. 3. Mellan policy och praktik : En studie om nyanlända elevers pedagogiska och sociala inkludering i skolan

  Författare :Denis Tajic; Nihad Bunar; Anna Lund; Mirjam Hagström; Johannes Lunneblad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Newly arrived students; pedagogical inclusion; social inclusion; organizational models; safe start; the inclusion formula; the civil sphere; conviviality; institutional habitus; equal education; policy enactment; collectivizing strategies; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to investigate how schools’ formal and informal structures affect the pedagogical and social inclusion of newly arrived students, as well as how newly arrived students in grades 7-9 and school staff themselves understand and handle these structures. Formal structures refer to forms of pedagogical measures for newly arrived students. LÄS MER

 4. 4. Raka spår, sidospår, stopp : Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige

  Författare :Mirjam Hagström; Karin Zetterqvist Nelson; Catrin Lundström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; youths; newly arrived youths; newly arrived students; experiences; inclusion; exclusion; Swedishness; integration policy; introduction policy; ungdomar; nyanlända ungdomar; erfarenheter; inkludering; exkludering; svenskhet; integrationspolitik; introduktionspolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur ungdomar som nyligen har kommit till Sverige upplever sin vardag, i och utanför skolan, under den första tiden efter migrationen, samt hur de ser på sin framtid i det svenska samhället. Studien bygger på intervjuer med 45 ungdomar i åldern 16 - 20, som alla studerar på gymnasieprogrammet språkintroduktion. LÄS MER

 5. 5. ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” : Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Författare :Hassan Sharif; Mikael Börjesson; Katarina Gustafson; Emil Bertilsson; Ove Sernhede; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology of education; immigrant youth; upper secondary introduction program; ethnography; educational strategies; Nyanlända; ungdomar; migration; språk; utbildning; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This thesis is about 16 newly arrived students from Iraq enrolled in the introductory programme for newcomers, in two Swedish upper secondary schools during the academic year 2010/11. The study focuses on the newly arrived students’ possession of cultural, social, educational and linguistic capital and their migration experience as well as their plans for future studies. LÄS MER