Sökning: "medborgarfostran"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet medborgarfostran.

 1. 1. Kroppens medborgarfostran : kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962

  Detta är en avhandling från [Åkersberga : Pia Lundquist Wanneberg]

  Författare :Pia Lundquist Wanneberg; Jan Lindroth; Christina Florin; Else Trangbaek; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Fysisk fostran – genusaspekter – historia – Sverige – 1900-talet; Fysisk fostran – sociala aspekter – historia – Sverige – 1900-talet; Gymnastikundervisning – historia – Sverige – 1900-talet; Idrottsundervisning – historia – Sverige – 1900-talet; Linggymnastik – Sverige; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning :  The problem forming the basis of this study is why Ling gymnastics, a product of the early 19th Century, was constantly practised in Swedish state-run schools during the 1950s despite the fact that, from the beginning of the 20th Century, it had been questioned by scientists and faced stiff competition from sport. The thesis approaches the question in relation to the state and the body. LÄS MER

 2. 2. Kroppens medborgarfostran : Kropp, klass och genus i skolans fysiska fostran 1919-1962

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen

  Författare :Pia Lundquist Wanneberg; Jan Lindroth; Christina Florin; Else Trangbaek; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; State formation; the democratic welfare state; civic education; physical education; Ling gymnastic; sport; body; class; gender; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : The problem forming the basis of this study is why Ling gymnastics, a product of the early 19th Century, was constantly practised in Swedish state-run schools during the 1950s despite the fact that, from the beginning of the 20th Century, it had been questioned by scientists and faced stiff competition from sport. The thesis approaches the question in relation to the state and the body. LÄS MER

 3. 3. Historia för yrkesprogrammen Innehåll och betydelse i policy och praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kristina Ledman; Anna Larsson; Maria Rönnlund; Jan Löfström; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History education; history of education; curriculum studies; curriculum reform; vocational education and training; upper secondary education; post-compulsory education; citizenship education; historiedidaktik; historia; läroplan; gymnasiereform; yrkesutbildning; sekundärutbildning; demokrati; medborgarfostran; gymnasieutbildning; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : This thesis offers critical perspectives on a history syllabus for vocational education and training (VET) tracks in Swedish upper secondary schools and adds to our knowledge and understanding of the educative function of history education for the individual and for society. The overall aim of this thesis is to critically investigate discourses that are voiced in different fields about the construction and reproduction of the history curriculum in VET tracks. LÄS MER

 4. 4. Råd i radion : Modernisering, allmänhet och expertis 1939-1968

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Sofia Seifarth; Martin Kylhammar; Patrik Lundell; Björn Horgby; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Radio; Sweden; 20th Century history; modernization; folkhem; the people’s home; the Swedish Welfare State; cultural radicalism; public information; advice; letters; listeners; expert; social reforms; public education; social political propaganda; public opinion; Radio; Sverige; historia; 1900-tal; modernisering; folkhem; välfärdsstat; kulturradikalism; upplysning; rådgivning; brev; brevlåda; lyssnare; expert; expertis; socialpolitik; social propaganda; medborgarfostran; allmänhet; opinionsbildning; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation deals with two series of radio programmes where listeners’ social and personal questions were answered on the air, broadcasted between 1939 and 1968. This is the period in Swedish history which is usually called the era of the folkhem (“The people’s home”) when social reforms, cultural radicalism and social planning – modernization in the cultural, political and material senses – became a broad project and ideology. LÄS MER

 5. 5. Utbildning och hälsa i nationens intresse Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erika Åkerblom; Andreas Fejes; Elisabet Hedlund; Marie Öhman; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civic Education; education; health; nation; governmentality; biopolitics; Medborgarfostran; utbildning; hälsa; nation; styrningsmentalitet; biopolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. LÄS MER