Sökning: "Utbildning och lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 212 avhandlingar innehållade orden Utbildning och lärande.

 1. 1. Utbildning och hälsa i nationens intresse Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erika Åkerblom; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civic Education; education; health; nation; governmentality; biopolitics; Medborgarfostran; utbildning; hälsa; nation; styrningsmentalitet; biopolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. LÄS MER

 2. 2. Det lärande utrymmet lärande och vårdande möten mellan patienter, studentpar och handledare vid Utvecklande och Lärande Vårdenheter

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Hanna Holst; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; clinical practice; learning space; learning support; pairs of nursing students; reflective lifeworld approach; vårdvetenskap; verksamhetsförlagd utbildning; lärande utrymme; lärande stöd; par av sjuksköterskestudenter; reflekterande livsvärldsforskning; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to create knowledge about how nursing students’ learning in pairs can be supported in order to create prerequisites for encounters that provide caring and learning support during clinical practice.Approach and method: A reflective lifeworld research (RLR) approach founded on the epistemology of phenomenology and hermeneutics was used. LÄS MER

 3. 3. Ways of knowing in ways of moving A study of the meaning of capability to move

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm Univeristy

  Författare :Gunn Nyberg; Högskolan Dalarna.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildning och lärande; Physical Education; capability to move; ways of knowing; knowing how; tacit knowing; Ryle; Polanyi; Schön; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis has been to investigate the meaning of the capability to move in order to identify and describe this capability from the perspective of the one who moves in relation to specific movements. It has been my ambition to develop ways to explicate, and thereby open up for discussion, what might form an educational goal in the context of movements and movement activities in the school subject of physical education and health (PEH). LÄS MER

 4. 4. Bridging the boundaries between D&T education and working life A study of views on knowledge and skills in product development

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Helena Isaksson Persson; KTH.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper secondary school education; design and product development; technology programme; repertory grid technique; artefacts; engineer; industrial designer; working life; gymnasium; produktutveckling; design; teknikprogrammet; utbildning; artefakter; yrkesliv; ingenjör; industridesigner; Teknikvetenskapens lärande och kommunikation; Education and Communication in the Technological Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden upper secondary school education is organised in programmes. One of these programmes is the Technology programme that covers five orientations, one of which is Design and Product Development. LÄS MER

 5. 5. Var dags lärande Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Ax Mossberg; Mälardalens högskola.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Communitiy of Practice; Identity; gender; labour market project; learning in everyday life and work; Situated learning; Legitimate Peripheral Participation; Community of Practice; Identity; gender; arbetsmarknadsprojekt; lärande i vardag och arbete;

  Sammanfattning : I slutet av 1990-talet beslöt den dåvarande regeringen att initiera ett antal projekt i medelstora och större svenska städer. Projekten skulle förläggas till förorternas miljonprogramsområden och målen skulle vara att stärka kompetensen hos de invandrare som bodde i bostadsområdena, öka deras arbetskraftsdeltagande och öka kontaktytorna mellan svenskar och invandrare. LÄS MER