Sökning: "Utbildning och lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 198 avhandlingar innehållade orden Utbildning och lärande.

 1. 1. Utbildning och hälsa i nationens intresse : Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning

  Författare :Erika Åkerblom; Andreas Fejes; Elisabet Hedlund; Marie Öhman; Erika Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Civic Education; education; health; nation; governmentality; biopolitics; Medborgarfostran; utbildning; hälsa; nation; styrningsmentalitet; biopolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen består av fyra artiklar vilka handlar om medborgarfostran för att skapa en välfungerande nation. Syftet med avhandlingen är att problematisera hur utbildning och hälsa opererar som styrningsteknologier riktade mot befolkningen inom dagens förädlingsdiskurs. LÄS MER

 2. 2. Det lärande utrymmet : lärande och vårdande möten mellan patienter, studentpar och handledare vid Utvecklande och Lärande Vårdenheter

  Författare :Hanna Holst; Ulrica Hörberg; Lise-Lotte Ozolins; David Brunt; Unni Lindström; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; clinical practice; learning space; learning support; pairs of nursing students; reflective lifeworld approach; vårdvetenskap; verksamhetsförlagd utbildning; lärande utrymme; lärande stöd; par av sjuksköterskestudenter; reflekterande livsvärldsforskning; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to create knowledge about how nursing students’ learning in pairs can be supported in order to create prerequisites for encounters that provide caring and learning support during clinical practice.Approach and method: A reflective lifeworld research (RLR) approach founded on the epistemology of phenomenology and hermeneutics was used. LÄS MER

 3. 3. Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger : Dialogiska och medierande redskap för lärande

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialog; samspel och lärande; datorstött samarbetslärande; nätbaserat lärande; kollektivt lärande; interaktivt lärande; lärande kommunikation;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har allt fler lärosäten över hela världen arrangerat distansutbildningar eller campusbundna kurser som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer. Nätbaserade kurser har därmed blivit vanliga och viktiga mediala arenor inom högre utbildning, såväl i distansutbildningar som i campusbundna kursmoment. LÄS MER

 4. 4. Education for sustainable food consumption in home and consumer studies : Lärande för hållbar matkonsumtion i hem- och konsumentkunskap

  Författare :Emmalee Gisslevik; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Ekologiska livsmedel; Utbildning; Hem- och konsumentkunskap; Grundskolan; Läroplaner; Hållbar utveckling; Natural foods; Curricula; Education; Education; Elementary; Elementary schools; Home economics; Sustainable development; Education for sustainable development; Sustainable consumption; Sustainable food consumption; Compulsory school; Food;

  Sammanfattning : Education as a means to enable sustainable food consumption has gained increasing recognition as a vital means to decrease current burdens upon both natural resources and human health. In response, the Swedish compulsory school subject of home and consumer studies, which positions education about food as core content, has been revised to incorporate in its national syllabus a perspective of sustainable development since 2011. LÄS MER

 5. 5. Stimulating the diffusion of environmental technologies through export

  Författare :Wisdom Kanda; Olof Hjelm; Dzamila Bienkowska; Totti Könnölä; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Environmental Technology; Technology Diffusion; Export; Internationalisation;

  Sammanfattning : Contemporary environmental problems represent complex societal challenges, and as these problems become increasingly global, the international diffusion of environmental technologies is essential. One way to diffuse technologies internationally is through export. LÄS MER