Sökning: "Arkeologi"

Visar resultat 1 - 5 av 2682 avhandlingar innehållade ordet Arkeologi.

 1. 1. Föreställningar om det förflutna : Arkeologi och rekonstruktion

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Bodil Petersson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; arkeologi; rekonstruktion; arkeologihistoria; experimentell arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har intresset för att återskapa miljöer från det förflutna varit så stort som det är nu. Vikingabyar, medeltidsmarknader, återuppväckta sten-, brons- och järnåldersbygder och tornerspel är bara några exempel på alla de företeelser som förekommer idag. LÄS MER

 2. 2. Rum utan utsikt Fönster och ljus i medeltida byggnader

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Linda Qviström; Anders Andrén; Herman Bengtsson; Martin Hansson; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Medieval Archaeology; Post Medieval Archaeology; Windows; Medieval Buildings; Light Openings; Window Glass; View; Interiors; Darkness; Light; Lighting; Light Equipment; Arkeologi; historisk arkeologi; medeltida byggnader; fönster; ljusöppningar; fönsterglas; utsikt; inomhusmiljö; mörker; ljus; belysning; belysningsredskap; Uppland; Gotland; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Windows, light and a view are self-evident parts of contemporary interiors. This was not the case in Scandinavia during the Middle Ages (c. 1050–1520 CE), when closed spaces without wall openings were standard. LÄS MER

 3. 3. Den synliga tron : Runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Linn Lager; Uaininn O'Meadhra; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; runestone; runestone crosses; systems of classification; Viking Age; conversion; ornamentation; iconography; Christianity; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : One of the aims of this dissertation is to classify the crosses that can be found on the Late Viking Age runestones of Scandinavia. The cross-incised runestones are analysed in relation to the overall runestone production of Scandinavia during the Late Viking Age, with a focus on Sweden. LÄS MER

 4. 4. Living on Another Shore : Early Scandinavian Settlement on the North-Western Estonian Coast

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Felicia Markus; Anders Kaliff; Göran Hoppe; Kerstin Cassel; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Estonia; Estonian Swedes; Scandinavian settlement; Iron Age; early Medieval Period; colonisation; ethnic identity; migration; Baltic Sea; contacts; Christianisation; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Prior to the Second World War, there was a Swedish-speaking population settled on the north-western Estonian coasts. The early history of this group is largely unknown. No colonisation is mentioned in the written sources. The earliest such sources that mention Swedes originate in the late thirteenth century. LÄS MER

 5. 5. Med graven som granne : Om bronsålderns kulthus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Helena Victor; Christopher Prescott; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Bronze Age; ritual houses; religion; ancestors; Håga; Arkeologi; Bronsålder; kulthus; religion; förfäder; anfäder; Håga; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The archaeological material used in this thesis consists of ritual Bronze Age houses, different from ordinary dwelling houses in construction and context. My investigation is mainly focused on South Scandinavian Bronze Age material with strong emphasis of the c. LÄS MER