Sökning: "Arkeologi"

Visar resultat 1 - 5 av 2676 avhandlingar innehållade ordet Arkeologi.

 1. 1. Föreställningar om det förflutna : Arkeologi och rekonstruktion

  Författare :Bodil Petersson; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; arkeologi; rekonstruktion; arkeologihistoria; experimentell arkeologi; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : Aldrig tidigare har intresset för att återskapa miljöer från det förflutna varit så stort som det är nu. Vikingabyar, medeltidsmarknader, återuppväckta sten-, brons- och järnåldersbygder och tornerspel är bara några exempel på alla de företeelser som förekommer idag. LÄS MER

 2. 2. Rum utan utsikt : Fönster och ljus i medeltida byggnader

  Författare :Linda Qviström; Anders Andrén; Herman Bengtsson; Martin Hansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Medieval Archaeology; Post Medieval Archaeology; Windows; Medieval Buildings; Light Openings; Window Glass; View; Interiors; Darkness; Light; Lighting; Light Equipment; Arkeologi; historisk arkeologi; medeltida byggnader; fönster; ljusöppningar; fönsterglas; utsikt; inomhusmiljö; mörker; ljus; belysning; belysningsredskap; Uppland; Gotland; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Windows, light and a view are self-evident parts of contemporary interiors. This was not the case in Scandinavia during the Middle Ages (c. 1050–1520 CE), when closed spaces without wall openings were standard. LÄS MER

 3. 3. Living on Another Shore : Early Scandinavian Settlement on the North-Western Estonian Coast

  Författare :Felicia Markus; Anders Kaliff; Göran Hoppe; Kerstin Cassel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Estonia; Estonian Swedes; Scandinavian settlement; Iron Age; early Medieval Period; colonisation; ethnic identity; migration; Baltic Sea; contacts; Christianisation; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Prior to the Second World War, there was a Swedish-speaking population settled on the north-western Estonian coasts. The early history of this group is largely unknown. No colonisation is mentioned in the written sources. The earliest such sources that mention Swedes originate in the late thirteenth century. LÄS MER

 4. 4. The Viking Way : Religion and War in Late Iron Age Scandinavia

  Författare :Neil Price; Martin Carver; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Viking Age; Vikings; Óðinn; seiðr; sorcery; shamanism; warfare; Norse religion; Norse mythology; Sámi; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The social role of magic is a prevalent theme of the medieval Icelandic sagas that claim to describe life several centuries earlier in the Viking Age, and indeed also saturates the Eddic poetry that is our primary source for the mythology and cosmology of the time. However, little archaeological or historical research has been done to explore what this aspect of ritual may really have meant to the men and women of late Iron Age Scandinavia. LÄS MER

 5. 5. Med graven som granne : Om bronsålderns kulthus

  Författare :Helena Victor; Christopher Prescott; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Bronze Age; ritual houses; religion; ancestors; Håga; Arkeologi; Bronsålder; kulthus; religion; förfäder; anfäder; Håga; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The archaeological material used in this thesis consists of ritual Bronze Age houses, different from ordinary dwelling houses in construction and context. My investigation is mainly focused on South Scandinavian Bronze Age material with strong emphasis of the c. LÄS MER