Sökning: "flerspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet flerspråkighet.

 1. 1. Flerspråkighet eller språkförbistring? Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350–1526

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Carl Oliver Blomqvist; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Old Swedish; Finnish; code-switching; historical sociolinguistics; toponyms; anthroponyms; charters; Middle Ages; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis examines fragmentary Finnish in Late Old Swedish charters (c. 1350–1526) issued in the Finnish part of the Swedish realm, the diocese of Åbo. LÄS MER

 2. 2. Transspråkandets triptyk mot en inkluderande syn på flerspråkighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Novosel; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; translanguaging; multilingualism; preschool; early childhood education; concept expansion; diversity; transspråkande; flerspråkighet; förskola; förskoledidaktik; begreppsutvidgning; mångfald; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Multilingualism is increasing in the Swedish preschool. According to Curriculum for the Preschool, 1998, teachers should ensure that children with another first language than Swedish have the opportunity to develop both Swedish and their first language. Nevertheless this is scarcely done. LÄS MER

 3. 3. STOLT! : Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Layal Kasselias Wiltgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; identity; youth; categorization; positioning; multilingualism; nationality; Swedishness; humour; laughter; interaction; symbols; Etnicitet; identitet; ungdom; kategoriseringar; positioneringar; flerspråkighet; nationalitet; svenskhet; humor; skratt; samspel; symboler;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. LÄS MER

 4. 4. Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ellinor Skaremyr; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; speech community; cultural community; minority language; newly arrived; national minority language; multilingualism; language support; language development work; Förskola; språklig gemenskap; kulturell gemenskap; minoritetsspråk; nyanlända; nationellt minoritetsspråk; flerspråkighet; språkstöd; språkutvecklande arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute with knowledge about how speech communities are formed and maintained in Swedish preschools when minority language children participate. The dissertation is based on two empirical studies that are linked together by an ethnographical communication model. LÄS MER

 5. 5. From family language practices to family language policies Children as socializing agents

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mina Kheirkhah; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family language policy; multilingualism; language socialization; Familj språkpolicy; flerspråkighet; språk socialisation;

  Sammanfattning : combining approaches to family language policy with a language socialization approach, the present thesis examines family interoctions in five bi/multilingual lronian families in Sweden. The foci of the thesis have emerged from viewing and analyzing video-recordings of the families' everyday interactions, interviews and observations conducted during two phases of fieldwork. LÄS MER