Sökning: "integration"

Visar resultat 1 - 5 av 3197 avhandlingar innehållade ordet integration.

 1. 1. Transformation through Integration

  Författare :Monica E Nilsson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration; pre-school teacher; recreation pedagogue; schoolteacher; contradiction; expansive learning; mediation; tool.;

  Sammanfattning : Abstract This study analyzes an attempt at integration of a pre-school class, a leisure-time center and an elementary school in Sweden. The integration was organized in the form of Vertical Track which implies a successive development of groups comprising children between six and twelve years old, pre-school teachers, recreation pedagogues, and schoolteachers. LÄS MER

 2. 2. Mainstreaming av integration : Om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998 – 2007

  Författare :Ragnar Andersson; Tora Friberg; Maritta Soininen; Gissur Erlingsson; Carl-Ulrik Schierup; Per Strömblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; mainstreaming; cross-sectoral; network governance; partnerships; policy analysis; implementation; translation; regional development policy; Integrationspolitik; mainstreaming; nätverksstyrning; tvärsektoriell styrning; policy analys; implementering; översättning; regional utveckling; partnerskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Det här är en fallstudie av hur integrationspolitiska mål översätts tvärsektoriellt inom den regionala utvecklingspolitiken: i en rad olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå. I studien beskrivs och analyseras hur idén om integration genom mainstreaming översätts till den regionala utvecklingspolitiken, för att fortsätta med en fördjupad analys av det regionala tillväxtpartnerskapet i Östergötland samt olika lokala kommunala tillväxtpartnerskap. LÄS MER

 3. 3. Activity-Based Costing : avbildning, integration & nytta

  Författare :Henrik Nehler; Lars A. Samuelson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Activity-Based Costing; Activity-Based Management; activities; cost pools; cost drivers; product costing; cost accounting; management accounting; management control systems; cost system complexity sophistication; degree of integration; information value; Activity-Based Costing; ekonomistyrning; kostnader; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation provides an extensive analysis of Activity-Based Costing, one of the most discussed management accounting models during the 90's. The aim of the study is to analyse the prerequisites for the design, integration and use of Activity-Based Costing systems. LÄS MER

 4. 4. Segregerande integrering : en studie av gymnasieskolans individuella program

  Författare :Elisabeth Hultqvist; Staf Callewaert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; upper-secondary school; individual programme; classification; framing; slack ; integration; differentiation; Gymnasieskolan; individuella program; Sverige; 1990-talet; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to analyse the encounter between a group of "less able" pupils and the upper-secondary school individual programme. This encounter results from the educational-policy ambition to give all young people a three-year upper-secondary school education. LÄS MER

 5. 5. Integration på egen hand : En studie av invandrade kvinnoföretagare i Sverige

  Författare :Saeid Abbasian; Ali Najib; Wuokko Knocke; Sven Nordlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Integration; Ethnicity; Gender; Self-Entrepreneurship; Immigrant women s self-entrepreneurship; Immigrant entrepreneurship; Female entrepreneurship; Working life; Immigration; Labour market; Satisfaction; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The principal aim of this thesis is to discover and analyse the motives that make immigrant women start their own businesses in Sweden and to investigate whether this is a way to achieve integration in working life. The empirical material consists of two types of interviews. LÄS MER