Sökning: "language socialization"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden language socialization.

 1. 1. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Language - mirror of culture : a case study on language socialization with Finns living in Finland and Sweden, and Swedes living in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Institute of Education Press (HLS förl.)

  Författare :Marja-Terttu Tryggvason; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociolinguistics; cultural comparison; language socialization; family dinner conversation; conversational style; involvement; Språksocialisation; Finnar; språk; Sverige; Svenskar; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to compare language socialization, i.e. how to use language and how to socialize children to use language, in three cultural groups: Finns living in Finland and Sweden and Swedes living in Sweden. Since language socialization is assumed to result in a conversational style, this was studied from different angles. LÄS MER

 3. 3. From family language practices to family language policies Children as socializing agents

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mina Kheirkhah; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Family language policy; multilingualism; language socialization; Familj språkpolicy; flerspråkighet; språk socialisation;

  Sammanfattning : combining approaches to family language policy with a language socialization approach, the present thesis examines family interoctions in five bi/multilingual lronian families in Sweden. The foci of the thesis have emerged from viewing and analyzing video-recordings of the families' everyday interactions, interviews and observations conducted during two phases of fieldwork. LÄS MER

 4. 4. Socialization of verbal and nonverbal emotive expressions in young children

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik

  Författare :Tove Gerholm; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language; socialization; interaction; emotive expressions; scaffolding; internalization; development; children; parents; siblings; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; General Linguistics; allmän språkvetenskap;

  Sammanfattning : The subject matter of this dissertation is children’s use and development of emotive expressions. While prior studies have either focused on facial expressions of emotions or on emotions in the social mechanisms of in situ interactions, this thesis opts to merge two traditions by applying an interactional approach to the interpretation of child–child and child–adult encounters. LÄS MER

 5. 5. Growing up in a bilingual Quichua Community Play, language and socializing practices

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Camilla Rindstedt; Stockholms universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Quichua culture; sibling caretaking; language socialization; children s play; bilingualism;

  Sammanfattning : This thesis is a study of sibling play and language sociaIization. The concept of language socialization is defined as socialization through language as well as socialization to use language (Schieffelin and Ochs 1986). LÄS MER