Sökning: "Cecilia Bjursell"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Cecilia Bjursell.

 1. 1. Genetics of the carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome type Ia

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Cecilia Bjursell; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CDG Ia; PMM2; chromosome 16; linkage; linkage disequilibrium; prenatal diagnosis;

  Sammanfattning : In recent years, a revolution in the development of new techniques have made it possible to perform genetic studies of inherited disorders without prior knowledge about the gene product or the function of the gene. The techniques include linkage studies, allelic association studies, physical mapping and the sequencing of candidate genes for finding disease causing mutations. LÄS MER

 2. 2. Integration through framing A study of the Cloetta Fazer merger

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Cecilia Bjursell; Bo Hellgren; Sten Jönsson; Jan Tienari; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Post-merger integration process; Frame; Framing; Företagsfusioner; Norden; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Vad innebär det att jobba med integration i ett fusionerat företag? Studien som denna avhandling bygger på syftade till att utforska, skildra och reflektera över hur en ledningsgrupp strävade efter att uppnå socio-kulturell integration. Resultatet illustreras genom påvisandet av hur nya referensramar skapades i den pågående kommunikationen på integrationsmöten i ett nordiskt konfektyrföretag. LÄS MER