Sökning: "minority language"

Visar resultat 1 - 5 av 50 avhandlingar innehållade orden minority language.

 1. 1. Samiska skolbarns samiska en undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext

  Detta är en avhandling från Umeå : : Umeå universitet

  Författare :Mikael Svonni; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Saami language; language attrition; first language acquisition; second language acquisition; minority language; language proficiency; language development;

  Sammanfattning : This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The investigation had the form of a longitudinal study and mainly concerned language structure, i.e. LÄS MER

 2. 2. Immigration, security and the public debate on US language policy : : A critical discourse analysis of language attitudes in the United States of America

  Detta är en avhandling från Luleå University of Technology

  Författare :Soraya Tharani; Högskolan Dalarna.; Luleå tekniska universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkpolitik – Förenta staterna Invandringspolitik – Förenta staterna; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; national identity; societal security; language policy; ethnolinguistic conflict; human rights; language rights; ethnicity; multilingualism; immigration; critical discourse analysis; language attitudes; English language; Spanish language; United States;

  Sammanfattning : The narrative of the United States is of a "nation of immigrants" in which the language shift patterns of earlier ethnolinguistic groups have tended towards linguistic assimilation through English. In recent years, however, changes in the demographic landscape and language maintenance by non-English speaking immigrants, particularly Hispanics, have been perceived as threats and have led to calls for an official English language policy. LÄS MER

 3. 3. Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ellinor Skaremyr; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; speech community; cultural community; minority language; newly arrived; national minority language; multilingualism; language support; language development work; Förskola; språklig gemenskap; kulturell gemenskap; minoritetsspråk; nyanlända; nationellt minoritetsspråk; flerspråkighet; språkstöd; språkutvecklande arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute with knowledge about how speech communities are formed and maintained in Swedish preschools when minority language children participate. The dissertation is based on two empirical studies that are linked together by an ethnographical communication model. LÄS MER

 4. 4. "Ungerska för rötternas skull" Språkval och identitet bland andragenerationens ungrare i Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Boglárka Straszer; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; Linguistics; Lingvistik; language choice in diaspora; language identity; intergenerational language transmission; minority culture and language; language maintenance and shift; bilingualism; immigrants; second-generation Hungarians; threatened languages; Hungarian; sociology of language; comparative sociolinguistics; Hungarians in Finland and Sweden;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative sociolinguistic study which describes and compares language choice among people with Hungarian background in Sweden and Finland and studies their views on the importance of the Hungarian language and Hungarian cultural heritage for identity. The future prospects of language maintenance and language shift and differences between the Swedish-Hungarians and the Finnish-Hungarians are discussed. LÄS MER

 5. 5. Bilingual students' learning in science Language, gestures and phyiscal artefacts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University

  Författare :Zeynep Ünsal; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; science education; bilingual students; mediating means; language; gestures; physical artefacts; learning; meaning-making; practical epistemological analysis; translanguaging; continuity; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to examine how language, gestures and physical artefacts are used in science classes with emergent bilingual students who do not share the same minority language as their classmates or teachers. The purpose is to contribute to findings that can enhance emergent bilingual students’ learning in science. LÄS MER