Sökning: "interaktion"

Visar resultat 1 - 5 av 621 avhandlingar innehållade ordet interaktion.

 1. 1. Asymmetrisk interaktion : mötet mellan klient och socialförvaltning i en vårdnadsprocess

  Författare :Filip R. Lejon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion Sverige; vårdnadsfrågor;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to describe and analyze "asymmetric interaction." It seeks to find out what the consequences of asymmetry are in an actual confrontation and for the parties involved in it. This study is an attempt to develop, to operationalize, and to illustrate the concept of asymmetry in an empirical investigation. LÄS MER

 2. 2. Litteracitet genom interaktion

  Författare :Sari Vuorenpää; Per Ledin; Anna-Malin Karlsson; Linda Kahlin; Christina Olin-Scheller; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : he dissertation Litteracitet genom interaktion [‘Literacy through Interaction’] spotlights how literacy interaction can work in the primary school’s multilinguistic environments. It investigates conversations that occur in and around teaching about writing. LÄS MER

 3. 3. Teaterrepetitionens interaktion : Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning

  Författare :Stefan Norrthon; Catrin Norrby; Ali Reza Majlesi; Nigel Musk; Anders Björkvall; Mathias Broth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Interaction; theatre rehearsing; conversation analysis; EMCA; longitudinal CA; contextualization; timing; professional practice; institutional interaction; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : This thesis builds on three studies that explore a professional rehearsal process as situated interaction and as a longitudinal process. Primarily, the thesis contributes to the area of interactional linguistics, but it also seeks to contribute new knowledge to theatre studies. LÄS MER

 4. 4. Samtalat skolledarskap : kategoriserings- och identitetsarbete i interaktion

  Författare :Anita Nordzell; Gunnar Sundgren; Mats Börjesson; Fritjof Sahlström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; School leadership; school management; educational management; membership categorization analysis; identity work; talk-in-interaction; meeting; interview; ethnomethodology; social constructionism; Skolledning; skolledare; kategoriserings- och konversationsanalys; identitetsarbete; interaktion; samtal; mötessamtal; intervjusamtal; etnometodologi; socialkonstruktionism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur skolorganisation, skolledning och skolledaridentiteter produceras, formas och omformas i samtalad interaktion samt att visa vilka diskursiva metoder som de samtalande använder för att bygga upp sina begrepp och kategorier och samtidigt göra dem socialt acceptabla i sitt sammanhang. Jag har tagit teoretisk och analytisk utgångspunkt i etnometodologi, socialkonstruktionism och kategoriseringsanalys. LÄS MER

 5. 5. Caregiving Dilemmas : Ideology and Social Interactionin Tanzanian Family Life

  Författare :Sofia Johnson Frankenberg; Rolf Holmqvist; Birgitta Rubenson; Akunda Mbise; Trine Kjörholt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Caregiving dilemmas; ideology; child rights; interaction; language socialization; Tanzania; early childhood relationships; participation; power asymmetries; Omsorgsdilemman; ideologi; barns rättigheter; interaktion; språksocialisation; Tanzania; tidiga barndoms relationer; deltagande; makt asymmetrier;

  Sammanfattning : This thesis explores caregiving ideology and social interaction in Tanzanian families with a focus on guidance and control of young children. The study is set within a context of social change in terms of urbanization as well as the implementation of the Convention on the Rights of the Child. LÄS MER