Sökning: "litteracitetspraktiker"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet litteracitetspraktiker.

 1. 1. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER

 2. 2. Med andra ord Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Susanne Duek; Karlstads universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; New Literacy Studies; newly-arrived; children; family literacy; literacy practices; home and school literacy; multilingualism; ethnography; Swedish as second language; sociocultural incongruence; habitus; symbolic capital; short or no education parents; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Swedish as a Second Language; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : This doctoral thesis centres on six children, aged four to nine, who relatively recently immigrated to Sweden. The children’s encounters with literacy are in focus. LÄS MER