Sökning: "cultural community"

Visar resultat 1 - 5 av 311 avhandlingar innehållade orden cultural community.

 1. 1. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  Detta är en avhandling från Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Författare :Annelie Sjölander-Lindqvist; Lunds universitet.; Lund University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. LÄS MER

 2. 2. A synchronic approach to the Serek ha-Yahad (1QS) from text to social and cultural context

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Kamilla Skarström Hinojosa; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; gamla testamentets exegetik; Old Testament Exegesis; 1QS; Serek ha-Yahad; Serekh; Yahad; Text linguistics; synchronic; Qumran; Dead Sea Scrolls; Rule texts; René Girard; Scapegoat; social context; cultural context; Hebrew; Second Temple; hierarchy; mimetic violence; discourse analysis; discourse; serek; serekh; covenant; truth; falsehood; text; Micah 6:8; wilderness; community; messianic; law; atone; judge; intertextuality; allusions; quote; echo; intertext; apocalyptic; Hebrew bible.; Qumran René Girard Mimetisk teori 1QS Dödahavsrullarna Samfundsregeln Syndabock Hebreiska; Qumran-församlingen; Qumran community;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the social and cultural contexts of 1QS (Serek ha-Yahad) by means of a textual study. The analysis of the text is performed in a synchronic perspective. This means that lexical choices, grammatical forms, references, topics, themes, and intertextuality are analyzed text-internally. LÄS MER

 3. 3. Nationalising Culture The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tobias Harding; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; Sweden; nation-state; imagined communities; neo-institutionalism; path dependency; separation of church and state; universal values; particular values; ethnic nations; state-framed nations; kulturpolitik; Sverige; nationalstat; föreställd gemenskap; nyinstitutionalism; stigberoende; kyrka-stat-frågan; universella värden; partikulära värden; etnisk nationsuppfattning; statsinramad nationsuppfattning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : By comparative analysis of Swedish cultural policy (including art policy, heritage policy and Church policy) during the Riksdag periods of 1970-73, 1991-94, 1994-98 and 1998-2002 the relationship between cultural policy and the concept of the nation as a homogenous cultural community (defined by either an ethnic or a state-framed concept) is explored. Neoinstitutional analysis of cultural policy as an organisational field is combined with analysis of how the nation is conceived as an imagined community, and what values it strives to uphold to show how these values and concepts are institutionalised in its cultural policy and how this supports the legitimacy of the State as a nation-state. LÄS MER

 4. 4. Rock'n'roll i Hultsfred : ungdomar, festival och lokal gemenskap

  Detta är en avhandling från Hammarlin Bokförlag

  Författare :Jonas Bjälesjö; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; KEY WORDS: place; social capital; cultural capital; subculture; scene; entrepreneurship; praxis; phenomenology; fieldwork; participant observation; trademark; local community; youth; festival; experience; life style; camping; place;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För drygt 30 år sedan samlades några uttråkade ungdomar i Hultsfred, Småland och bildade rockföreningen Rockparty. Föreningen byggde upp en omfattande konsertverksamhet och en stark musikscen på den lilla orten. 1986 startade Hultsfredsfestivalen, vilken utvecklades till ett av Sveriges starkaste varumärken. LÄS MER

 5. 5. Black and Swedish: Racialization and the Cultural Politics of Belonging in

  Detta är en avhandling från Michigan : UMI Dissertation Publishing

  Författare :Lena S. Sawyer; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Social sciences; Black diaspora; Cultural politics; Belonging; Stockholm; Sweden; Racialization;

  Sammanfattning : This dissertation looks at how racial discourses are used in contemporary Swedes' practices of belonging, their sense of their incorporation into Swedish society. I analyze verbal accounts and narratives of people "of African ancestry" living in Stockholm and those positioned in the normative and racially-unmarked category, "Swede. LÄS MER