Sökning: "skratt"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet skratt.

 1. 1. Sinnesstämning, skratt och hypokondri : Om estetisk erfarenhet i Kants tredje Kritik

  Författare :Anna Enström; Cecilia Sjöholm; Rebecka Lettevall; Ståle Finke; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Immanuel Kant; aesthetics; sensibility; aesthetic experience; contemporary art; Gemüt; Stimmung; mind; mood attunement; wit; laughter; hypochondria; feeling; thinking; ideal embodiment; tautegory.; Immanuel Kant; estetik; sinnlighet; estetisk erfarenhet; samtida konst; Gemüt; Stimmung; sinnesstämning; vits; skratt; hypokondri; förnimma känna; tänka; idealt förkroppsligande; tautegori; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This thesis considers Immanuel Kant’s notion of sensibility in the Critique of the Power of Judgment (1790) and Anthropology from a Pragmatic Point of View (1798). It directs attention to sensibility’s function in Kant’s conceptualisation of aesthetic experience and thereby shows how the central role of sensibility in the third Critique contributes to a deeper understanding of aesthetic experience. LÄS MER

 2. 2. STOLT! : Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

  Författare :Layal Kasselias Wiltgren; Karin Aronsson; Karin Osvaldsson; Rickard Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; identity; youth; categorization; positioning; multilingualism; nationality; Swedishness; humour; laughter; interaction; symbols; Etnicitet; identitet; ungdom; kategoriseringar; positioneringar; flerspråkighet; nationalitet; svenskhet; humor; skratt; samspel; symboler;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. LÄS MER

 3. 3. La risa en el regateo : estudio sobre el estilo comunicativo de negociadores españoles y suecos

  Författare :Diana Bravo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kommunikationspsykologi; Skratt; Språkpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det : Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Författare :Jenny Bengtsson; Eva Reimers; Lena Martinsson.; Fanny Ambjörnsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER