Sökning: "view of nature"

Visar resultat 1 - 5 av 358 avhandlingar innehållade orden view of nature.

 1. 1. Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Nya Doxa

  Författare :David Dunér; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Christopher Polhem; Charles XII; hydrodynamics; technology; optics; acoustics; mechanics; space; theology; number systems; neurology; iatromechanics; body and soul; infinity; mineralogy; cosmology; matter theory; perception; analogy; metaphors; cognition; 18th century Swedish history; philosophy of science; philosophy of religion; mechanical philosophy; philosophy; geometry; mathematics; history of science; Emanuel Swedenborg 1688–1772 ; natural philosophy; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledningen syftar till att ge en översikt över Swedenborgs levnadslopp och ge en viss orientering i litteraturen kring honom. Det visar sig att det saknas en grundlig idéhistorisk studie över hans tidiga mekanistiska naturfilosofi. LÄS MER

 2. 2. The Psychology of Worldviews: Toward a Non-Reductive Science of Personality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Artur Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Worldview; personality; philosophy of life; weltanshauung; life view; ideology; existentialism; non-reductive; humanism; normativism; polarity theory; political psychology; philosophy of science; philosophy of psychology; philosophical orientation; basic assumptions; presuppositions; core assumptions; personal constructs; theoretical psychology; integrative framework; personalism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Personer drivs inte enbart av djuriska instinkter, utan de är även språkliga och existentiellt medvetna varelser, vars upplevelser och handlingar är fyllda av subjektiv mening. Att förstå en människa som en person är att förstå honom eller henne som ett rationellt system som har viljor, rädslor, förhoppningar, trosföreställningar, och andra sätt att ge sin värld mening, och inte bara som ett mekaniskt system av som styrs av samma orsaker som andra djur. LÄS MER

 3. 3. Upplysning utan förnuft : begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Victoria Höög; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; John Locke; Thomas Hobbes; postmodernism; modernity; women; political freedom; classical republicanism; human nature; reason; virtue; passions; Enlightenment; desire; David Hume; Charles de Montesquieu.; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling syftar till att ge en översikt över cirka hundra år av europeisk intellektuell historia som lyfter fram nya aspekter av de klassiska tänkarna. Analysen av de fyra filosoferna Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Charles de Montesquieu syftar till att belysa en generell historisk process, nämligen hur den moderna människosynen växer fram i Europa. LÄS MER

 4. 4. Vindkraft, landskap och mening. En studie om vindkraft och människans rumsliga preferenser

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tom Böhler; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; culture; technology; nature; view of nature; renewable energy; ecocycles; environment; ecological modernisation; discourse; discursive coalitions; meaning; landscape; wind power; Sweden;

  Sammanfattning : The point of departure for this thesis is a core question in present-day environmental work, namely how to balance the conservation of nature against its utilisation. A wind power venture on a large scale energy production will, for instance, obviously have an impact on the natural scenery of the coastline. LÄS MER

 5. 5. Seeing Nature as Creation How Anti-Cartesian Philosophy of Mind and Perception Reshapes Natural Theology

  Detta är en avhandling från Umeå

  Författare :Mats Wahlberg; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :natural theology; knowledge of God; philosophy of mind; perception; John McDowell; epistemological disjunctivism; problem of other minds; expression; postliberal theology; postsecular theology; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Sammanfattning : This dissertation constructively explores the implications for natural theology of (especially) John McDowell’s anti-Cartesian philosophy of mind and perception. Traditionally, an important element within natural theology is the idea that nature testifies to its creator, thereby making knowledge of a creator available to humans. LÄS MER