Sökning: "Middle Ages"

Visar resultat 1 - 5 av 209 avhandlingar innehållade orden Middle Ages.

 1. 1. Modal syllogistics in the Middle Ages

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Lagerlund; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; modal syllogistic; modal logic; Middle Ages; Aristotle; Robert Kilwardby; Albert the Great; Averroes Ibn Rushd ; Richard of Campsall; William of Ockham; John Buridan; Pseudo-Scotus; Albert of Saxony; Marsilius of Inghen; Jodocus Trutfetter; George of Brussels; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis presents the first systematic study of the development of the theory of modal syllogistic during the Middle Ages. It traces the theory from the first commentators, after the rediscovery of Aristotle's Prior Analytics in the twelfth century, to the end of the Middle Ages in the fifteenth century. LÄS MER

 2. 2. Ages of liberty : social upheaval, history writing, and the new public sphere in Sweden, 1740-1792

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet/Gotab Elander

  Författare :Peter Hallberg; Peter Burke; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historiography; civil society; public sphere; public opinion; diffusion; collective; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how different social groups used history as a political instrument in Sweden during the second half of the eighteenth century (1740-1792). More specifically, it analyzes how representations of the past were used to influence behavior, legitimize claims to power, mould opinion and forge collective identities. LÄS MER

 3. 3. Medeltider samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping Universisty Electronic Press

  Författare :Göran Gruber; Anders Kaliff; Peter Aronsson; Cornelius Holtorf; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Middle-Ages; uses of History; Cultural Recourse Management; Contract Archaeology; Experience tourism; Local policies; Vadstena; Skänninge; Östergötland; Medeltid; historiebruk; minnesvård; uppdragsarkeologi; upplevelseturism; lokal politik; Vadstena; Skänninge; Östergötland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : Den här studien använder en bred förståelse av begreppet medeltider för att visa hur värden och handlingsnormer skapas och omförhandlas i samtida historiebruk. Den bidrar till analysen och diskussionen kring minnespolitikens centrala spänningsförhållanden där representativa demokratiska och nationella mål ställs mot direkt demokratiska och mångkulturella tankemönster. LÄS MER

 4. 4. Den gotiske labyrint : Middelalderen og kirkerne i Danmark

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Jes Wienberg; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gothic; Gothicization; Middle Ages; church; Denmark; Romanesque;

  Sammanfattning : The Gothic Maze focuses on the vigorous building activity among the 2,692 parish churches in medieval Denmark in the time up to the Reformation: Was this an expression of economic prosperity, increased piety, or a church in crises? Can the development be described as a transition from Romanesque to Gothic? How did the churches change? What was the economic background? Who were the benefactors? What were their motives? And what can the changes teach us about the Middle Ages as an epoch?The Gothic Maze studies the concepts of church architecture, its explanations, sources, and contexts. The dissertation emphasizes that concepts as "the Middle Ages", "Romanesque", and "Gothic" are nothing but metaphors created in modern times. LÄS MER

 5. 5. "Det romantiska tidehvarfvet" : De svenska romantikernas medeltidsuppfattning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Urban Josefsson; Staffan Källström; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; construction of history; Middle Ages; Swedish romanticism; Per Daniel Amadeus Atterbom 1790—1855 ; Erik Gustaf Geijer 1783—1847 ; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the view of the Middle Ages in the Swedish Romantic Movement in the first half of the 19th century. A presentation is given of the treatment of the Middle Ages in the historical and fictional works of the Romantics, and it is shown how this treatment was influenced by both their philosophical outlook and their view of contemporary morality and politics. LÄS MER