Sökning: "Middle Ages"

Visar resultat 1 - 5 av 207 avhandlingar innehållade orden Middle Ages.

 1. 1. Medeltider : samtida mobiliseringsprocesser kring det förflutnas värden

  Författare :Göran Gruber; Anders Kaliff; Peter Aronsson; Cornelius Holtorf; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Middle-Ages; uses of History; Cultural Recourse Management; Contract Archaeology; Experience tourism; Local policies; Vadstena; Skänninge; Östergötland; Medeltid; historiebruk; minnesvård; uppdragsarkeologi; upplevelseturism; lokal politik; Vadstena; Skänninge; Östergötland; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : Den här studien använder en bred förståelse av begreppet medeltider för att visa hur värden och handlingsnormer skapas och omförhandlas i samtida historiebruk. Den bidrar till analysen och diskussionen kring minnespolitikens centrala spänningsförhållanden där representativa demokratiska och nationella mål ställs mot direkt demokratiska och mångkulturella tankemönster. LÄS MER

 2. 2. Modal syllogistics in the Middle Ages

  Författare :Henrik Lagerlund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; modal syllogistic; modal logic; Middle Ages; Aristotle; Robert Kilwardby; Albert the Great; Averroes Ibn Rushd ; Richard of Campsall; William of Ockham; John Buridan; Pseudo-Scotus; Albert of Saxony; Marsilius of Inghen; Jodocus Trutfetter; George of Brussels; Filosofi; Philosophy subjects; Filosofiämnen; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis presents the first systematic study of the development of the theory of modal syllogistic during the Middle Ages. It traces the theory from the first commentators, after the rediscovery of Aristotle's Prior Analytics in the twelfth century, to the end of the Middle Ages in the fifteenth century. LÄS MER

 3. 3. Att lära historia i mellanstadiet : Undervisningsresurser och elevtexter i ett medeltidstema

  Författare :Susanne Staf; Hans Strand; Charlotte Engblom; Jenny Wiksten Folkeryd; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; history; narrative texts; semiotic resources; Middle school; textbooks; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the conditions surrounding young students’ text production in the subject of History. The study, which was performed within a class in grade 4, describes a project where the students produced individual books about the Middle Ages. LÄS MER

 4. 4. "Det romantiska tidehvarfvet" : De svenska romantikernas medeltidsuppfattning

  Författare :Urban Josefsson; Staffan Källström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; construction of history; Middle Ages; Swedish romanticism; Per Daniel Amadeus Atterbom 1790—1855 ; Erik Gustaf Geijer 1783—1847 ; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the view of the Middle Ages in the Swedish Romantic Movement in the first half of the 19th century. A presentation is given of the treatment of the Middle Ages in the historical and fictional works of the Romantics, and it is shown how this treatment was influenced by both their philosophical outlook and their view of contemporary morality and politics. LÄS MER

 5. 5. När makten blev synlig : senmedeltid i södra Dalarna

  Författare :Jonas Monié Nordin; Åke Hyenstrand; Martin Hansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Late Middle Ages; hegemony; discontinuity; Dalecarlia; Sweden; castles; fortified manors; urbanization; Cistercian monasteries; feudalism; class culture; Archaeology; medieval; Arkeologi; medeltid;

  Sammanfattning : The remains of a wooden stronghold and a fortified manor have been found in Hedemora and Husby parishes in southern Dalecarlia, along with a late medieval city and the northernmost monastery in Sweden. They all stem from the period between about 1350 and 1500. LÄS MER