Sökning: "ungdom"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet ungdom.

 1. 1. Seklets ungdom : retorik, politik och modernitet 1900-1939

  Författare :Henrik Berggren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Socialdemokrati: Sverige; Socialhistoria: Sverige; Ungdomar: Sverige; 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; Social Work; socialt arbete; Out of home care; Residential care; Foster care; Welfare resources; Schooling; Leisure; Peer relations; Level of living; Childhood sociology; Youth; Potential to exercise self-determination; Samhällsvård; Institution; Familjehem; Fosterhem; Välfärdsresurser; Skolgång; Fritid; Kamratrelationer; Levnadsnivå; Barndomssociologi; Ungdom; Handlingsutrymme;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER

 3. 3. Flickan i medicinen : ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930

  Författare :Anna-Karin Frih; Christina Carlsson Wetterberg; Ann-Sofie Ohlander; Kari Melby; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Girls; Boys; Gender; Youth; Illness; Chlorosis; History of Medicine; 19 th Century; 20 th Century; Popular Medicine; Scientific Medicine; Health Studies; flickor; pojkar; ungdom; sjuklighet; genus; medicin; 1800-tal; 1900-tal; genus; läkare; History; Historia; History of medicine; Medicinens historia; Gender studies; Genus; Historia; History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and adolescence were constructed in scientific medicine during the period 1870 to 1930. The focus in the first part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. LÄS MER

 4. 4. Ungdom i fara : ungdomsproblem i svensk spelfilm 1942-62

  Författare :Bengt Bengtsson; Astrid Söderbergh Widding; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Film; Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis treats the way juvenile delinquency is depicted in Swedish feature films made between 1942 and 1962. The study makes a historical survey of the youth-going-astray films, how they portray contemporary society and life and convey their conception of youth related problems. LÄS MER

 5. 5. Hjalmar Bergmans ungdom : liv och diktning till och med 1910

  Författare :Erik Hjalmar Linder; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER