Sökning: "ungdom"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade ordet ungdom.

 1. 1. Seklets ungdom : retorik, politik och modernitet 1900-1939

  Detta är en avhandling från Stockholm : Tiden

  Författare :Henrik Berggren; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Socialdemokrati: Sverige; Socialhistoria: Sverige; Ungdomar: Sverige; 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Flickan i medicinen ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Anna-Karin Frih; Christina Carlsson Wetterberg; Ann-Sofie Ohlander; Kari Melby; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Girls; Boys; Gender; Youth; Illness; Chlorosis; History of Medicine; 19 th Century; 20 th Century; Popular Medicine; Scientific Medicine; Health Studies; flickor; pojkar; ungdom; sjuklighet; genus; medicin; 1800-tal; 1900-tal; genus; läkare; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Historia; History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and adolescence were constructed in scientific medicine during the period 1870 to 1930. The focus in the first part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. LÄS MER

 3. 3. Ungdom i fara : ungdomsproblem i svensk spelfilm 1942-62

  Detta är en avhandling från Stockholm : Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Bengt Bengtsson; Astrid Söderbergh Widding; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis treats the way juvenile delinquency is depicted in Swedish feature films made between 1942 and 1962. The study makes a historical survey of the youth-going-astray films, how they portray contemporary society and life and convey their conception of youth related problems. LÄS MER

 4. 4. Hjalmar Bergmans ungdom : liv och diktning till och med 1910

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bonnier

  Författare :Erik Hjalmar Linder; [1942]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ungdom, livsvillkor, makt : En studie av erfarenheternas rum i det moderna

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Kenneth Petersson; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to study power relations between suburb youth and institutions. Data have been assembled during one year of field work, through participant observation, field notes, interviews, informal conversations, and the study of official reports, investigations and documentation.In chapter 1, the youth groups are introduced. LÄS MER