Sökning: "Layal Kasselias Wiltgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Layal Kasselias Wiltgren.

  1. 1. STOLT! : Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

    Författare :Layal Kasselias Wiltgren; Karin Aronsson; Karin Osvaldsson; Rickard Jonsson; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; identity; youth; categorization; positioning; multilingualism; nationality; Swedishness; humour; laughter; interaction; symbols; Etnicitet; identitet; ungdom; kategoriseringar; positioneringar; flerspråkighet; nationalitet; svenskhet; humor; skratt; samspel; symboler;

    Sammanfattning : Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. LÄS MER