Sökning: "text conversations"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden text conversations.

 1. 1. Talk, text and institutional order : A study of communication in social welfare bureaucracies

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Elisabet Cedersund; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; talk; text; communicative practices; institutional order; street-level bureaucracy; social welfare; interviews; telephone conversations; discourse analysis;

  Sammanfattning : This work focuses on the role of talk and text in the processing of people in public organizations. It is a study of communication between citizens and officials in one such organization, namely, the Swedish social services. LÄS MER

 2. 2. Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Daroon Yassin Falk; Örebro universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; writing instruction; elementary school grade 3; different text types; learning support; writing processes; activity chain; text conversation; text activities; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : This dissertation constitutes an illustration of how writing instruction in elementary school, year three, is conducted. At this stage of schooling, most pupils are assumed to have acquired basic reading and writing skills, and from now on, and increasingly over the years that follow, they are expected to read and write longer texts within different genres and subjects. LÄS MER

 3. 3. Litteracitet genom interaktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sari Vuorenpää; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Svenska språket; Swedish Language; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser hur litteracitetsinteraktion kan gå till i grundskolans flerspråkiga miljöer. Det handlar om samtal som uppstår i och kring skrivundervisning. Undersökningsmaterialet är insamlat från tre olika skolor inom skolår F-3, och i det materialet är det särskilt det som jag kallar litteracitetskedjor som uppmärksammas. LÄS MER

 4. 4. Communication as structuration : Viewing learning through the lens of communication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cynthia Jimes; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; organizational communication; organizational learning; structure; agency; texts; conversations; structuration; discursive communication theory; sociocultural learning theory; theoretical study; abduction; business processes; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This dissertation is about enlightening the relationship between organizational communication and learning. In doing so, I explore and build upon existing theories that address the relationship from a structuration perspective. Specifically, I turn to discursive communication theory and sociocultural learning theory. LÄS MER

 5. 5. Tala om text. Om gymnasieelevers metaspråk i gruppsamtal

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Fredrik Hansson; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Lingvistik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; the teaching and learning of Swedish; metalanguage; metalinguistic knowledge; learning conversation; group discussions; conversation analysis; systemic functional grammar;

  Sammanfattning : This thesis investigates the use of metalanguage and its relation to learning outcome in group discussions. Metalanguage is defined as a language about language, a way to talk about the features of a language using a specific vocabulary with great precision. LÄS MER