Sökning: "humour"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade ordet humour.

 1. 1. Att översätta komik : en undersökning av funktionsförändringar i tyska översättningar av svensk skönlitteratur

  Författare :Dorothea Hygrell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Incongruity and humour

  Författare :Göran Nerhardt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” : En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet

  Författare :Hanna Söderlund; Ann-Catrine Edlund; Karin Ljuslinder; Karin Milles; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language and gender; gender studies; conversation analysis; feminist post-structuralist discourse analysis; multimodality; humour; mediated discourse; TV; språk och kön; genusstudier; samtalsanalys; feministisk poststrukturalistisk diskursanalys; multimodalitet; humor; mediediskurs; tv; språkvetenskap; language studies;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how the relation between gender and humour is maintained and challenged in the Swedish TV show Parlamentet. Using an interactional approach based on Judith Baxter’s theoretical framework for feminist post-structuralist discourse analysis, the study focuses on how communicative strategies are used in negotiating for the ideal position of “the successful comedian”. LÄS MER

 4. 4. I väntan på hufvudpersonen : Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870-1900

  Författare :Elisa Rossholm; Jeff Werner; Inga Sanner; Øystein Sjåstad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; humour; identity; social cartoon; caricature; hegemony; masculinity; gender; bourgeois; drawing; nineteenth century; satirical press; ambivalence; repetition; theatre; Judith Butler; Albert Engström; Oskar Andersson; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : In the decades around 1900, political and social cartoons flourished in humour and satire magazines in the Swedish capital. The thesis presents a new theoretical start on the nature of humour in cartoons: the idea of the comical is argued as effects of reality notions and bracketing reality notions. LÄS MER

 5. 5. Who is laughing now? Laughter-infused dialogue systems

  Författare :Vladislav Maraev; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; laughter; dialogue systems; humour; machine learning; reasoning; natural language processing; artificial agents;

  Sammanfattning : This thesis paves the way for including laughter in spoken dialogue systems in a domain-general and linguistically valid way using computational linguistics tools and methods. The thesis is concerned with three main areas. The first area concerns the placement of laughter in relation to speech and other behaviours. LÄS MER