Sökning: "trovärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet trovärdighet.

 1. 1. Trovärdighet och ovärdighet : Rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott. Stockholm 1946–1950

  Författare :Simon Ekström; Beatriz Lindqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; våldtäkt; trovärdighet; berättande; polisutredningar; domstolsförhandlingar; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De länkade orden : Den digitala arenans dynamik

  Författare :Maria Mattus; Martin Kylhammar; Christina Chaib; Mats Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Communication; Internet; freedom of speech; credibility; hypertext; wiki; dialogue; Kommunikation; Internet; yttrandefrihet; trovärdighet; hypertext; wiki; dialog; Information science; Informationslära;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore freedom of speech and aspects of credibility related to the Internet. The phenomenon freedom of speech is seen and examined principally from a communicative perspective. Theoretically the thesis is based on three key concepts: Internet, freedom of speech, and credibility. LÄS MER

 3. 3. Klassrummet som muntlig arena : att bygga och etablera ethos

  Författare :Cecilia Olsson Jers; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethos; retorik; demokrati; kommunikativ kompetens; trovärdighet; argumentation; respons; rhetoric; democracy; communicative competence; credibility; argumentation; feedback; muntlig framställning;

  Sammanfattning : Ett grundantagande för avhandlingen Klassrummet som muntlig arena. Att bygga och etablera ethos är att en människa som med trovärdighet vill kunna verka som en demokratisk medborgare i olika kommunikationssituationer måste besitta kommunikativ kompetens. Följaktligen hänger demokrati och kommunikativ kompetens tätt samman. LÄS MER

 4. 4. Essays on Voting Behavior, Labor Market Policy, and Taxation

  Författare :Henrik Jordahl; Timothy Besley; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Elections; voting behavior; pocketbook voting; self-interest; public interest; intergovernmental grants; vote purchasing; redistribution; central bank independence; labor market reform; credibility; flexibility; inflation; unemployment; rigidities; horizontal equity; optimal taxation; heterogeneous preferences; utilitarianism; Nationalekonomi; val; röstningsbeteende; plånboksröstning; egenintresse; allmänintresse; statsbidrag till kommuner; röstköp; omfördelning; centralbanksoberoende; arbetsmarknadsreform; trovärdighet; flexibilitet; inflation; arbetslöshet; rigiditet; horisontell rättvisa; optimal beskattning; heterogena preferenser; utilitarism; Economics; Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays.Essay 1 investigates the vote motive in Swedish general elections. A theoretical model of rational retrospective voting is tested empirically on pooled cross-sectional and panel data from the Swedish Election Studies between 1985 and 1994 supplemented with time series on inflation and unemployment. LÄS MER

 5. 5. Climate change frames and frame formation : An analysis of climate change communication in the Swedish agricultural sector

  Författare :Therese Asplund; Victoria Wibeck; Mattias Hjerpe; Knut H. Sørensen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Climate change communication; frame analysis; Swedish agriculture; farm magazines; focus groups; Klimatförändringar; kommunikation; frame analys; Svenskt lantbruk; lantbrukstidningar; fokusgrupper;

  Sammanfattning : While previous research into understandings of climate change has usually examined general public perceptions and mainstream media representations, this thesis offers an audience-specific departure point by analysing climate change frames and frame formation in Swedish agriculture. The empirical material consists of Swedish farm magazines’ reporting on climate change, as well as eight focus group discussions among Swedish farmers on the topic of climate change and climate change information. LÄS MER