Sökning: "translaguaging"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet translaguaging.

  1. 1. Litteracitet genom interaktion

    Författare :Sari Vuorenpää; Per Ledin; Anna-Malin Karlsson; Linda Kahlin; Christina Olin-Scheller; Södertörns högskola; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; literacy; literacy events; literacy practices; literacy chains; multilingualism; translanguaging; initiative; lessons; onsets; lists; text conversations; stress; interaktion; litteracitet; litteracitetshändelser; litteracitetspraktiker; litteracitetskedjor; flerspråkighet; translaguaging; initiativ; genomgångar; uppstarter; listor; textsamtal; stress; Svenska språket; Swedish Language;

    Sammanfattning : he dissertation Litteracitet genom interaktion [‘Literacy through Interaction’] spotlights how literacy interaction can work in the primary school’s multilinguistic environments. It investigates conversations that occur in and around teaching about writing. LÄS MER