Sökning: "nyanlända"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet nyanlända.

 1. 1. Medborgarkunskap i fokus Samhällskunskapsundervisning för nyanlända

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Christina Odenstad; Hans Lödén; Johan Samuelsson; Jon Nyhlén; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; citizenship; citizen; civics; teaching; didactics; newly arrived immigrants; medborgarskap; medborgare; nyanlända; samhällskunskap; ämnesdidaktik; undervisning; bedömning; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the concept of citizenship in teaching civics to newly arrived immigrant pupils. The aim is to investigate how citizenship is expressed in the subject of civics. LÄS MER

 2. 2. ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hassan Sharif; Mikael Börjesson; Katarina Gustafson; Emil Bertilsson; Ove Sernhede; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociology of education; immigrant youth; upper secondary introduction program; ethnography; educational strategies; Nyanlända; ungdomar; migration; språk; utbildning; Utbildningssociologi; Sociology of Education;

  Sammanfattning : This thesis is about 16 newly arrived students from Iraq enrolled in the introductory programme for newcomers, in two Swedish upper secondary schools during the academic year 2010/11. The study focuses on the newly arrived students’ possession of cultural, social, educational and linguistic capital and their migration experience as well as their plans for future studies. LÄS MER

 3. 3. ”Här i Sverige måste man gå i skolan för att få respekt” : Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans introduktionsutbildning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Hassan Sharif; Mikael Börjesson; Katarina Gustafson; Ove Sernhede; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Utbildningssociologi; Nyanlända; ungdomar; migration; språk; utbildning;

  Sammanfattning : This thesis is about 16 newly arrived students from Iraq enrolled in the introductory programme for newcomers, in two Swedish upper secondary schools during the academic year 2010/11. The study focuses on the newly arrived students’ possession of cultural, social, educational and linguistic capital and their migration experience as well as their plans for future studies. LÄS MER

 4. 4. Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Åke Huitfeldt; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Newly arrived young people; physical education; inclusion; pragmatism; narrative; case studies; minority background; Nyanlända ungdomar; Idrott och Hälsa; inkludering; integrering; pragmatism; narrativ; fallstudie; praktiknära forskning; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : The present study deals with newly arrived young people’s perceptions of Physical Education and Health (PEH). Many in this group are not familiar with the culturally specific elements of Swedish PEH. The study highlights the meanings they attach to participation in PEH and the consequences on their participation in PEH. LÄS MER

 5. 5. Språkintroduktion som mellanrum Nyanlända gymnasieelevers erfarenheter av ett introduktionsprogram

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Erika Aho; Åsa Wedin; Birgitta Ljung Egeland; Eva Sundgren; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language introduction; newly arrived upper secondary school students; third space; identity; narrated experiences; språkintroduktion; nyanlända gymnasieelever; svenska som andraspråk; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Den här licentiatuppsatsen behandlar berättade erfarenheter av att vara elev på Språkintroduktion. Programmet är ett av fem introduktionsprogram i den svenska gymnasieskolan och tar emot nyanlända ungdomar i åldrarna 16 till 19 år. LÄS MER