Sökning: "endolymphatic hydrops"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden endolymphatic hydrops.

 1. 1. Clinical Electrocochleography in Menière´s disease

  Detta är en avhandling från Otorhinolaryngology (Lund)

  Författare :Kornel Sass; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intrathoracic pressure; perilymphatic fistula; pressure exposure; endolymphatic hydrops; Menière´s disease; reproducibility; specificity; sensitivity; rarefaction click; condensation click; electrocochleography; summating potential; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Elektrocochleografi (ECoG) är en metod som mäter de elektriska signaler som uppstår i innerörat när örat stimuleras med ljud. Signalerna uppstår i snäckans sinnesceller, de så kallade hårcellerna, och i nervcellerna som utgår från snäckan. LÄS MER

 2. 2. Fibroblast Contractility in vivo and in vitro Effects of Prostaglandins and Potential Role for Inner Ear Fluid Homeostasis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna-Karin Hultgård Ekwall; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; Interstitial connective tissue; fibroblasts; prostaglandins; podoplanin; endolymph resorption; Ménière’s disease.; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi;

  Sammanfattning : Fibroblasts continuously strive to organize and compact the surrounding extracellular matrix (ECM). Recent data suggest that this cellular contractility controls interstitial fluid homeostasis in loose connective tissues (CT). LÄS MER

 3. 3. Cochlear implantation : experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Clinical Science, Intervention and Technology

  Författare :Henrik Smeds; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Cochlear implantation makes hearing restoration possible in patients with severe to profound hearing loss. However, patients with residual hearing, where a cochlear implant may be combined with acoustic stimulation, and children with malformed cochleae, where the surgery itself as well as language training may be a challenge, are two important groups of patients that require special procedures. LÄS MER