Sökning: "Ethnicity"

Visar resultat 1 - 5 av 423 avhandlingar innehållade ordet Ethnicity.

 1. 1. Så görs etnicitet : äldreomsorgspersonal resonerar om etniska relationer

  Författare :Linda Lill; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elderly care; doing ethnicity; care; representations; identity; ethnic relations; race theory; ethnicity; gender theory; subject positions;

  Sammanfattning : This text deals with the concept of ethnic relations in elderly care and the created meanings of ethnicity. A study is carried out through group discussions for elderly care staff and constitutes the empirical material. LÄS MER

 2. 2. Heterological Ethnicity : Conceptualizing Identities in Ancient Greece

  Författare :Johannes Siapkas; Pontus Hellström; Gullög Nordquist; Björnar Olsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Classical archaeology and ancient history; theory; ethnicity; classical archaeology; ancient history; primordialism; instrumentalism; Messenia; helots; heterology; de Certeau; Antikens kultur och samhällsliv; Classical archaeology and ancient history; Antikens kultur och samhälle; antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : In accordance with the heterological tradition, this study emphasises the determining effect of theoretical assumptions on our conceptualizations of the past. This study scrutinises how classical archaeologists and ancient historians have conceptualized ethnic groups, in particular the Messenians. LÄS MER

 3. 3. Catholicity Challenging Ethnicity : An Ecclesiological Study of Congregations and Churches in Post-apartheid South Africa

  Författare :Erik Berggren; Sven-Erik Brodd; Kajsa Ahlstrand; Daniel Louw; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Catholicity; Democratisation; Ecclesiology; Ethnicity; Faith and Order; Operative Ecclesiology; Post-apartheid; Practices; South Africa; World Council of Churches.; Kyrkovetenskap; Ecclesiology;

  Sammanfattning : This thesis deals with the relationship between the catholicity of the Church and ethnicity. South African congregations and churches have been studied two decades after the advent of democracy to discern their ecclesiological practices. LÄS MER

 4. 4. Möjligheternas horisont : Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer

  Författare :Catarina Lundqvist; Aleksandra Ålund; Erik Olsson; Mats Trondman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Career choice; career; youth; ethnicity; education; school; work; transition; narrative; horizon of opportunity; discrimination; transnationalism; Karriärval; karriär; ungdomar; etnicitet; utbildning; skola; arbete; övergångar; narrativ; möjlighetshorisont; diskriminering; transnationalism; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Ethnicity; Youth research;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval avseende utbildning och arbete. Syftet med avhandlingen är att analysera hur möjlighetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. LÄS MER

 5. 5. Skolan gör skillnad : Etnicitet och institutionell praktik

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; Ethnicity; Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER