Sökning: "symboler"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet symboler.

 1. 1. Kan symboler överföra mening? en teoretisk diskussion om kommunikation

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Stefan Karlsson; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work is divided into two parts - a practical/technical view of communication, followed by a change to a broader view with a theoretical language perspective. The overarching purpose is:To increase the understanding of how meaning is transferred between people through the use of symbols. LÄS MER

 2. 2. Skylta med kunskap : en studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola

  Detta är en avhandling från Göteborg : Kompendiet AB

  Författare :Maria Magnusson; Linnéuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; graphical symbols; learning; children; conceptual development; variation theory; Vygotsky; grafiska symboler; lärande; barn; begreppsutveckling; variationsteori; Vygotsky; Graphical symbols; Vygotsky. Grafiska symboler; begreppsbildning; Vygotsky.;

  Sammanfattning : The topic of this study is to generate knowledge about children’s understandingof graphical symbols. These forms of knowledge are prevalent in contemporarysocieties, for example, in the form of letters, numbers, road signs, maps, andcomputer icons. LÄS MER

 3. 3. STOLT! : Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Layal Kasselias Wiltgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; identity; youth; categorization; positioning; multilingualism; nationality; Swedishness; humour; laughter; interaction; symbols; Etnicitet; identitet; ungdom; kategoriseringar; positioneringar; flerspråkighet; nationalitet; svenskhet; humor; skratt; samspel; symboler;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. LÄS MER

 4. 4. Dissertatio de symbolis, quam amplissimæ facvltatis philosophicæ permissu præside ... Claudio Arrhenio ... placido bonorum examini submittit Simon Isogæus Westmannus. In auditorio Gustaviano majori regiæ academiæ Vpsaliensis ad diem 14. Febr. anno M. DC. LXXII

  Detta är en avhandling från Upsaliæ. Excudit Henricus Curio s. r. m. & academiæ Upsaliensis bibliopola

  Författare :Claudius Örnhjälm; Uppsala universitet.; [1672]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Signs and symbols; Signs and symbols; Symboler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rationella tal som tal Algebraiska symboler och generella modeller som medierande redskap

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Helena Eriksson; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rational numbers; learning study; learning activity; Mathematics education; Rationella tal; lärandeverksamhet; matematikundervisning; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : In this study the teaching of mathematics has been developed in relation to rational numbers and towards a learning activity. At the same time topic-specific mediated tools have been studied. The iterative model for learning study has been used as research approach. LÄS MER