Sökning: "symboler"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade ordet symboler.

 1. 1. Kan symboler överföra mening? : en teoretisk diskussion om kommunikation

  Författare :Stefan Karlsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work is divided into two parts - a practical/technical view of communication, followed by a change to a broader view with a theoretical language perspective. The overarching purpose is:To increase the understanding of how meaning is transferred between people through the use of symbols. LÄS MER

 2. 2. STOLT! : Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

  Författare :Layal Kasselias Wiltgren; Karin Aronsson; Karin Osvaldsson; Rickard Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; identity; youth; categorization; positioning; multilingualism; nationality; Swedishness; humour; laughter; interaction; symbols; Etnicitet; identitet; ungdom; kategoriseringar; positioneringar; flerspråkighet; nationalitet; svenskhet; humor; skratt; samspel; symboler;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. LÄS MER

 3. 3. Dissertatio de symbolis, quam amplissimæ facvltatis philosophicæ permissu præside ... Claudio Arrhenio ... placido bonorum examini submittit Simon Isogæus Westmannus. In auditorio Gustaviano majori regiæ academiæ Vpsaliensis ad diem 14. Febr. anno M. DC. LXXII

  Författare :Claudius Örnhjälm; Simon Isogæus; Claudius Örnhjälm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Signs and symbols; Signs and symbols; Symboler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skylta med kunskap : en studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola

  Författare :Maria Magnusson; Niklas Pramling; Ingrid Pramling Samuelsson; Elisabeth Mellgren; Per Lindqvist; Bente Eriksen Hagtvet; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; graphical symbols; learning; children; conceptual development; variation theory; Vygotsky; grafiska symboler; lärande; barn; begreppsutveckling; variationsteori; Vygotsky; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : The topic of this study is to generate knowledge about children’s understandingof graphical symbols. These forms of knowledge are prevalent in contemporarysocieties, for example, in the form of letters, numbers, road signs, maps, andcomputer icons. LÄS MER

 5. 5. Skylta med kunskap. En studie av hur barn urskiljer grafiska symboler i hem och förskola

  Författare :Maria Magnusson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Graphical symbols; learning; children; conceptual development; variation theory; Vygotsky. Grafiska symboler; lärande; barn; begreppsbildning; variationsteori; Vygotsky.;

  Sammanfattning : Abstract Title: Signing with knowledge: A study of how children discern graphical symbols at home and in preschool Author: Maria Magnusson Language: Swedish with an English summary ISBN: 978-91-7346-767-4 (print) ISBN: 978-91-7346-768-1 (pdf) ISSN: 0436-1121 Keywords: Graphical symbols, learning, children, conceptual development, variation theory, Vygotsky The topic of this study is to generate knowledge about children’s understanding of graphical symbols. These forms of knowledge are prevalent in contemporary societies, for example, in the form of letters, numbers, road signs, maps, and computer icons. LÄS MER