Sökning: "Sociobiology"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Sociobiology.

  1. 1. Patterns of Care : Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape

    Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

    Författare :Eva-Lotta Grantén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; kunskapsteori; metafysik; estetik; Praktisk filosofi; ideology; epistemology; Sociobiology; Agape; Altruism; Science and Religion; Independence; Conflict; Integration; Care; Systematic philosophy; ethics; metaphysics; aesthetics; ideologi; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens titel Patterns of Care: Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape kan översättas som Omsorgsmönster: Förhållandet mellan hur altruism förstås i sociobiologin och den kristna agape-traditionen. (Ordet agape är grekiska för kärlek. LÄS MER