Sökning: "kategoriseringar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet kategoriseringar.

 1. 1. Sociala kategoriseringar i samspel : Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal

  Författare :Linda Kahlin; Hans Strand; Lars Fant; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interaction; intersectionality; identity; membership categorization analysis; gender; ethnicity; generation; conversation analysis; adolescents; Swedish; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to show how gender, ethnicity and generation membership categories are constituted in talk-in-interaction. The main material comprises seven video recordings of multi-participant conversations among school pupils, aged 16 to 19.An important theoretical term is intersectionality, i.e. LÄS MER

 2. 2. STOLT! : Om ungdomar, etniciteter och gemenskaper

  Författare :Layal Kasselias Wiltgren; Karin Aronsson; Karin Osvaldsson; Rickard Jonsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnicity; identity; youth; categorization; positioning; multilingualism; nationality; Swedishness; humour; laughter; interaction; symbols; Etnicitet; identitet; ungdom; kategoriseringar; positioneringar; flerspråkighet; nationalitet; svenskhet; humor; skratt; samspel; symboler;

  Sammanfattning : Avhandlingen bygger på ett årslångt fältarbete i en högstadieskola i utkanten av Stockholm med fokus på hur ungdomar samspelar kring och uttrycker etnicitet, nationalitet och flerspråkighet. Alla ungdomar i studien har inom sina familjer, erfarenhet av migration, vilket innebär att de själva eller deras föräldrar har migrerat. LÄS MER

 3. 3. Skälens fångar: Hemlöshetsarbetets organisering, kategoriseringar och förklaringar

  Författare :Marcus Knutagård; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; institutional loop; rendering; sites; cathegorization; Homelessness; organizing; housing staircase; last resort; homeless;

  Sammanfattning : Category housing is an example of forms of housing that belong to the organized work of providing residences for persons who for diverse reasons cannot obtain them on the ordinary housing market. In the organizing of the practical social work that is carried out for this purpose, categorization serves as an important tool for connecting the available housing alternatives with the individuals who seek help in their residential situation. LÄS MER

 4. 4. Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - Styrning & administrativa processer

  Författare :Kristian Lutz; Lunds universitet; []
  Nyckelord :Assesment; development evaluation; deviance; discourse analysis; governmentality; inclusion; normality; preschool; preschool children; special needs;

  Sammanfattning : The present thesis investigates, analyses and critically discusses the manner in which children with special needs are categorised in the Swedish preschool. The emergence of the category and its construction depends on a number of “truths” concerning children, related to historical and cultural processes in society. LÄS MER

 5. 5. Kategoriseringar av barn i förskoleåldern - styrning och administrativa processer

  Författare :Kristian Lutz; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment; development evaluation; deviance; discourse analysis; governmentality; inclusion; normality; preschool; preschool children; special needs;

  Sammanfattning : The present thesis investigates, analyses and critically discusses the manner in which children with special needs are categorised in the Swedish preschool. The emergence of the category and its construction depends on a number of "truths" concerning children, related to historical and cultural processes in society. LÄS MER