Sökning: "Swedishness"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade ordet Swedishness.

 1. 1. Svenska latinas : Ras, klass och kön i svenskhetens geografi

  Författare :Catrin Lundström; Hedvig Ekerwald; Beth Maina Ahlberg; Diana Mulinari; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ethnicity; Racialization; diaspora; intersectionality; Latinidad; Swedishness; residential segregation; ethnicity; femininity; tropicalizations; popular culture; Cultural studies.; Etnicitet; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation examines diasporic narratives of Swedish national belonging among a group of young women of Latin American descent, born and/or raised in Sweden, and adoptees. Based on individual interviews, pair interviews, and focus group discussions with twenty-nine high school girls in the Stockholm region, the study aims to understand how mechanisms of exclusion and inclusion operate through intersecting power structures of race, class, gender, sexuality, and age, in the increasingly multi-ethnic Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att veta sin klass : Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige

  Författare :Lena Sohl; Keith Pringle; Elisabet Näsman; Diana Mulinari; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Women’s upward class mobility; class; femininity; racialization; Swedishness; place; sexuality; qualitative methods; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis examines women’s upward class mobility in a Swedish context, with particular focus on notions of class, gender, race, Swedishness and sexuality. The thesis analyses qualitative interviews with 16 upwardly mobile women. In the analysis the women’s lived experiences, contextualized through structural processes, are in focus. LÄS MER

 3. 3. Integrationen och arbetets marknad : Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Författare :Jennie K Larsson; Peo Hansen; Anders Neergaard; Åsa Lundqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER

 4. 4. Anti-Jewish Racism : Exploring the Swedish Racial Regime

  Författare :Hansalbin Sältenberg; Genusvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; antijudisk rasism; rasism; antisemitism; sverige; svenskhet; svensk exceptionalism; svensk jämställdhet; nation; nationalstat; protestantism; sekularism; religion; vithet; judar; judiskhet; kritiska rasstudier; anti-Jewsish racism; antisemitism; racism; Sweden; Swedishness; Swedish exceptionalism; Swedish gender equality; nation; nation-state; Protestantism; secularism; religion; whiteness; Jews; Jewishness; cirtical race studies;

  Sammanfattning : The dissertation explores anti-Jewish racism as a structural phenomenon inherent to Swedish society. While research often has separated the study of anti-Jewish racism/antisemitism from other racisms, this dissertation is located within the field of critical race studies to explore anti-Jewish racism as part of larger social and racialised structures. LÄS MER

 5. 5. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Författare :Lars M Andersson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Jewishness ; Swedishness ; modernisation; nationalism; construction; anti-Semitism; The Jew ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : In this dissertation it is argued that anti- Semitism was self evident in Sweden at the turn of the century 1900. Through an analysis of the comic press, which was a crucial element in mass culture and political life, the author tries to demonstrate how the everyday version of a national Swedish identity was constructed in opposition to 'The Jew'. LÄS MER