Sökning: "Swedishness"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade ordet Swedishness.

 1. 1. Svenska latinas : Ras, klass och kön i svenskhetens geografi

  Författare :Catrin Lundström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; Ethnicity; Racialization; diaspora; intersectionality; Latinidad; Swedishness; residential segregation; ethnicity; femininity; tropicalizations; popular culture; Cultural studies.; Etnicitet;

  Sammanfattning : This dissertation examines diasporic narratives of Swedish national belonging among a group of young women of Latin American descent, born and/or raised in Sweden, and adoptees. Based on individual interviews, pair interviews, and focus group discussions with twenty-nine high school girls in the Stockholm region, the study aims to understand how mechanisms of exclusion and inclusion operate through intersecting power structures of race, class, gender, sexuality, and age, in the increasingly multi-ethnic Sweden. LÄS MER

 2. 2. Att veta sin klass : Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Atlas Akademi

  Författare :Lena Sohl; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Women’s upward class mobility; class; femininity; racialization; Swedishness; place; sexuality; qualitative methods; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This thesis examines women’s upward class mobility in a Swedish context, with particular focus on notions of class, gender, race, Swedishness and sexuality. The thesis analyses qualitative interviews with 16 upwardly mobile women. In the analysis the women’s lived experiences, contextualized through structural processes, are in focus. LÄS MER

 3. 3. Integrationen och arbetets marknad Hur jämställdhet, arbete och annat "svenskt" görs av arbetsförmedlare och privata aktörer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Jennie K Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Integration policy; labour market policy; public administration; Swedishness; gender equality; welfare state; ethnography; Integrationspolitik; arbetsmarknadspolitik; offentlig förvaltning; svenskhet; jämställdhet; välfärdsstat; etnografisk metod;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser vad som hänt i svensk integrationspolitik sedan etableringsreformen genomfördes 2010 och ansvaret för flyktingmottagandet överfördes till Arbetsförmedlingen. Utöver förändringen som Arbetsförmedlingens ansvar innebar medförde reformen också ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem, villkorad aktiveringspolitik samt andra genomgripande organisatoriska förändringar. LÄS MER

 4. 4. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Lars M Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Jewishness ; Swedishness ; modernisation; nationalism; construction; anti-Semitism; The Jew ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : In this dissertation it is argued that anti- Semitism was self evident in Sweden at the turn of the century 1900. Through an analysis of the comic press, which was a crucial element in mass culture and political life, the author tries to demonstrate how the everyday version of a national Swedish identity was constructed in opposition to 'The Jew'. LÄS MER

 5. 5. Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Karin Kittelmann Flensner; Högskolan Väst.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religious Education; secularism; spirituality; nationalism; Swedishness; education; ethnography; classroom observation; discourse analysis; Utbildningsvetenskap; Educational science;

  Sammanfattning : In the mandatory, integrative and non-confessional school subject of Religious Education in Sweden, all students are taught together regardless of religious or secular affiliation. The overall aim of this thesis is to explore and analyse how Religious Education (RE) can be socially constructed in the upper secondary school classroom practice in the pluralistic context of contemporary Sweden. LÄS MER